Dansk politik skal tilbage på reformkursen

Beskæftigelse

Dansk politik skal tilbage på reformkursen

Debatindlæg

Efter det kommende valg er det nødvendigt, at dansk politik kommer tilbage til en ambitiøs reformkurs. Kun på den måde kan vi indfri virksomhedernes vækstpotentiale, nå de grønne ambitioner og styrke den offentlige velfærd

Regeringen er gået ind i det sidste år af dens valgperiode, og valgtrommerne buldrer med større og større styrke. Ser man tilbage på regeringens resultater hidtil i valgperioden, er det ikke en ambitiøs reformkurs, der markant løfter arbejdsudbuddet, som præger billedet i dansk politik.

Det er uheldigt, når virksomhedernes problemer med mangel på arbejdskraft i forvejen er rekordstore. Omkring 4 ud af 10 virksomheder inden for industrien, byggeriet og service melder om mangel på medarbejdere.

Virksomhedernes store behov for medarbejdere betyder, at ledigheden er presset helt i bund. På to år er ledigheden halveret og ligger nu på kun 2,5 pct. Det er positivt og har åbnet dørene til arbejdsmarkedet for personer, som ellers var vurderet til at være langt væk fra beskæftigelse. Men det er svært at sænke ledigheden yderligere, uden at risikoen for en overophedning af økonomien bliver overhængende. Dermed er den umiddelbare arbejdskraftreserve til yderligere stigninger i beskæftigelsen meget begrænset.

Det er ikke kun virksomhedernes muligheder for at skabe flere arbejdspladser, som har brug for initiativer, som løfter arbejdsudbuddet. Den grønne omstilling og realismen i at nå de danske klimamålsætninger er også tæt knyttet til, at der kan skaffes mere arbejdskraft. Uden flere kompetente faglærte, som f.eks. elektrikere og VVS’ere, kommer vi aldrig i mål med de grønne ambitioner.

Tilsvarende er politiske ambitioner om at styrke den offentlige velfærd i takt med den demografiske udvikling også bundet til, om man kan øge arbejdsudbuddet i de kommende år. Med andre ord: Hvis der er et politisk ønske om flere SOSU’er og pædagoger til ældrepleje og børnepasning, kommer man ikke uden om, at arbejdsudbuddet blandt disse faggrupper løftes.

Den netop indgåede aftale om flere udenlandske medarbejdere er et godt skridt i den rigtige retning og kan lette noget af presset på arbejdsmarkedet i de kommende tre år. Tilsvarende rummer reformaftalen fra januar også gode elementer. Men når man tager højde for, at Arne-pensionen trækker 10.000 seniorer ud af arbejdsstyrken, står det fortsat tilbage, at der i denne valgperiode ikke er blevet gjort noget væsentligt for at løfte arbejdsudbuddet.

Derfor er det helt afgørende, at der efter det foranstående folketingsvalg sættes en ambitiøs reformdagsorden i dansk politik om at øge arbejdsudbuddet.

Krigen i Ukraine og den stigende inflation kan på den korte bane tage toppen af presset på arbejdsmarkedet, men udfordringen med manglen på medarbejdere vil bestå. Det kræver handling, og det kræver også, at politikerne tænder det lange lys, og ser udviklingen i et længere perspektiv. Den nuværende beskæftigelsesrekord skyldes blandt andet, at politikerne for mere end 10 år siden vedtog en ambitiøs tilbagetrækningsaftale, som øgede beskæftigelsen markant – det høster vi frugterne af i dag.

Forhåbentlig kan aftalen om flere internationale medarbejdere være starten på et kursskifte i dansk politik, hvor vi kommer tilbage til en ambitiøs reformkurs, som også rækker ind i de næste valgperioder. Regeringen kan med dens kommende 2030-plan passende følge op på de gode takter i den aftale.

Kommentaren blev bragt på finans.dk den 6. juli 2022.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE