Faldende arbejdstid har spist det meste af fremgangen i beskæftigelsen

Beskæftigelse

Faldende arbejdstid har spist det meste af fremgangen i beskæftigelsen

DA Analyse

Aldrig har beskæftigelsen i Danmark været højere. Beskæftigelsen er siden 2000 steget med 280.000 personer til et nyt rekordhøjt niveau på 2.939.000 personer i 2021, jf. figur 1. Samtidig er den gennemsnitlige årlige præsterede arbejdstid, faldet med 107 timer til 1412 timer om året i 2021, jf. figur 2. Det svarer til, at danskerne i gennemsnit arbejder omkring 32 timer om ugen, hvis det antages, at vedkommende arbejder 44 uger om året.

 

 

Den faldende arbejdstid betyder, at beskæftigelsen målt i præsterede timer er steget markant mindre end den almindelig opgørelse af beskæftigelsen i hoveder, giver udtryk for.

Målt i hoveder er arbejdsudbuddet (målt ved den strukturelle beskæftigelse) steget med 292.000 personer siden 2000. Men når der tages højde for faldet i arbejdstiden, er udbuddet af arbejdskraft målt i timer, i stedet steget med 81.000 fuldtidspersoner siden 2000, jf. figur 3. Det svarer til en stigning på 4.000 fuldtidspersoner om året og en vækst på knap 0,2 pct om året. Det reelle bidrag fra det stigende arbejdsudbud til væksten i dansk økonomi er derfor meget lavere, end det som udviklingen målt i antal hoveder giver indtryk af.

Det er også en af forklaringerne på, at arbejdsgiverne trods den tilsyneladende kraftige stigning i beskæftigelsen har store udfordringer med mangel på arbejdskraft.

 

Når der trods et kraftigt fald i den årlige arbejdstid alligevel er en mindre stigning i arbejdsudbuddet, så skyldes det, at der over en lang årrække er blevet gennemført reformer, som har øget arbejdsstyrken. Ifølge Finansministeriet vurderes reformer gennemført siden 2000 samlet at have løftet beskæftigelsen med 171.000 fuldtidspersoner. Uden disse reformer havde der med andre ord været et fald i arbejdsudbuddet i samme periode på 90.000 fuldtidspersoner, jf. figur 4.

 

I samme periode har der været en væsentlig stigning i antallet af internationale medarbejdere. Antallet af internationale medarbejdere på det danske arbejdsmarked er steget med 113.000 fuldtidspersoner fra 2004 til 2021.

Uden de gennemførte reformer og uden tilstrømningen af internationale medarbejdere ville arbejdsudbuddet være skrumpet med 203.000 fuldtidspersoner frem mod 2021.

Det viser, hvor afgørende reformerne og bidraget fra de udenlandske medarbejdere har været for vækstmulighederne for dansk erhvervsliv og for, at der har været arbejdskraft til at udvikle den offentlige sektor.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE