Manglen på medarbejdere kræver reformer

Beskæftigelse

Manglen på medarbejdere kræver reformer

Debatindlæg

I Børsen kunne man 30. august læse et indlæg fra Malene Matthison-Hansen, formand for Ansattes Råd i IDA, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor virksomhederne ikke indgår som en del af løsningen på den store arbejdskraftmangel i DA’s reformplan 2030.

Virksomhederne har naturligvis et ansvar. Nemlig for at sikre attraktive arbejdspladser, så de kan tiltrække og fastholde både danske og internationale medarbejdere. Ingen har en større interesse i at få flere medarbejdere end virksomhederne.

Det er uansvarligt ikke at have forslag til, hvordan vi løser vores tids største udfordring – nemlig mangel på medarbejdere.

Men ønsket om en ændret adfærd fra personer eller virksomheder tæller ikke, når man skal fremlægge en reformplan, der strukturelt øger beskæftigelsen. Her er kravene større end det, IDA peger på, hvorfor kritikken også er forfejlet. I DA’s reformprogram har vi lagt stor vægt på at komme med konkrete forslag, der har en målbar effekt på arbejdsudbuddet.

Potentialet er stort. Med vores reformforslag skaffer vi flere end 60.000 medarbejdere. Vi foreslår blandt andet, at rettighederne til at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet bliver reduceret, så flere bliver på arbejdsmarkedet længere.

Vi foreslår også, at det offentlige skal øge produktiviteten, så manglen på arbejdskraft her bliver mindre. Samtidig har vi også flere forslag til, hvordan vi kan tiltrække og fastholde flere internationale medarbejdere.

Man kan selvfølgelig være uenig med os i forslagene, men det er uansvarligt ikke at have forslag til, hvordan vi løser vores tids største udfordring – nemlig mangel på medarbejdere.

Vi får ikke taget effektivt fat på den grønne omstilling uden de nødvendige medarbejdere. Vi får ikke produceret de efterspurgte medicinske produkter, hoteller kan ikke få rengjort værelserne, og de ældre kan ikke få den pleje, som vi ønsker, hvis medarbejderne ikke er der.

Den valgkamp, der allerede er i gang, bør derfor i høj grad handle om, hvordan vi sikrer flere medarbejdere – og tilsvarende skal gælde et kommende regeringsgrundlag. Der er akut brug for politisk handling. Vi drøfter meget gerne vores plan og andre idéer med IDA. Bare tag fat i os – og tag gerne jeres egen plan med.

Bragt i Børsen den 2. september 2022.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE