Reformer kan få endnu flere seniorer i job

Beskæftigelse

Reformer kan få endnu flere seniorer i job

Debatindlæg

Seniorerne er braget ind på arbejdsmarkedet. I de seneste ti år er 125.000 ekstra personer over 60 år kommet i arbejde. Det er en historisk bedrift og en gigantisk succes.

En ny analyse fra Rockwoolfondens Forskningsenhed (RFF) bekræfter billedet af, at de ældre klarer sig langt bedre på arbejdsmarkedet end tidligere. De bliver længere tid på arbejdsmarkedet, de arbejder flere timer og får højere løn end tidligere. RFF’s analyser flugter med analyser fra DA, som konkluderer, at seniorernes beskæftigelsesmuligheder grundlæggende er helt på linje med eller bedre end de yngre aldersgrupper.

Formodninger om at arbejdsgiverne skulle fravælge seniorerne, bør derfor én gang for alle manes til jorden. Tværtimod er seniorernes erfaring og kompetence, som er opnået gennem en lang karriere, meget værdsatte af arbejdsgiverne.

En stor del af forklaringen på seniorernes succes på arbejdsmarkedet er at finde hos forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen. Nu er det ikke længere normen at trække sig tilbage fra arbejdsmarked i første halvdel af 60’erne. I dag er efterlønsalderen 63½ år og folkepensionsalderen 67 år. Det har ført til en kulturændring hos både lønmodtagerne og arbejdsgiverne om, at man sagtens kan fortsætte med at arbejde til langt ind i 60’erne og i mange situationer også udover pensionsalderen.

Desværre har seniorernes fremmarch på arbejdsmarkedet mødt modvind de seneste år, hvor man med seniorpension og tidlig pension har introduceret nye tilbagetrækningsordninger, som trækker medarbejdere ud af arbejdsstyrken. Samtidig er efterlønnen fortsat en populær tilbagetrækningsordning med over 50.000 modtagere i 2021.

Hvis seniorernes succes på det danske arbejdsmarked skal fortsætte, kræver det, at en kommende regering laver reformer, som understøtter, at flere seniorer får mulighed for at yde den ekstra indsats, som har vist sig af være medvirkende til de seneste ti års fremgang i beskæftigelsen. Det kræver blandt andet, at der ryddes op i de mange tilbagetrækningsordninger, samt at det gøres mere attraktivt for seniorer at fortsætte med at arbejde gennem en udvidelse af seniorpræmien.

Man skal blot kigge mod vores naboer i Norge og Sverige, så vil man kunne konstatere, at der fastsat er et stort potentiale for at få endnu flere seniorer i arbejde. Hvis danske seniorer var lige så repræsenterede på arbejdsmarkedet som vores skandinaviske naboer, ville det løfte beskæftigelsen for de 60-69-årige med yderligere 50.000. Hvis Sverige og Norge kan, så kan vi i Danmark også. Men det kræver, at en kommende regering tager arbejdstøjet på og gennemfører ambitiøse, fremadskueende reformer, der kan sikre vækst og velstand i det danske samfund.

 

Bragt i Børsen den 14. november 2022

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE