Stort potentiale ved lavere sygefravær og flere på fuldtid i det offentlige

Beskæftigelse

Stort potentiale ved lavere sygefravær og flere på fuldtid i det offentlige

Debatindlæg

Det er rigtigt set af regeringen at fokusere på at nedbringe sygefraværet og sikre flere på fuldtid i den offentlige sektor. Det vil afhjælpe medarbejdermanglen i både den offentlige og private sektor.

Af Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

Den nye regering vil gennemføre reformer, der øger beskæftigelsen med 45.000 personer i 2030. Efter to regeringsperioder med reformtørke falder det på et tørt sted, så det er særdeles positivt, at der igen skrues op for reformambitionerne.

For at indfri reformmålsætningen peger regeringen blandt andet på potentialerne for at reducere det høje sygefravær i den offentlige sektor samt at reducere brugen af deltid blandt offentligt ansatte.

Lige før jul offentliggjorde Danmarks Statistik nye tal, der viste, at ansatte i kommunerne og regionerne fortsat har et markant højere sygefravær end ansatte i den private sektor. I 2021 havde fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og regionerne henholdsvis 14,5 og 13,6 dages fravær som følge af egen sygdom. Til sammenligning var fraværet i den private sektor i gennemsnit 7,4 dage.

Det høje sygefravær i den offentlige sektor medfører et stort tab af arbejdskraft. Hvis fraværet for beskæftigede i den offentlige sektor var på niveau med fraværet for private ansatte i samme jobfunktioner, ville gevinsten svare til, at vi ville have ca. 8.200 flere fuldtidsbeskæftigede. Heriblandt er potentialet med 5.700 fuldtidsansatte særligt stort i kommunerne.

Zoomer vi ind på kommunerne, er der store forskelle fra kommune til kommune. Ansatte i de fem kommuner med lavest sygefravær har ca. 12 dages fravær om året, mens ansatte i de fem kommuner med højst fravær har omkring 17 dage. Den store forskel viser, at det bør være muligt at reducere sygefraværet, hvis kommunerne lærer af hinandens erfaringer.

Tilsvarende er der et stort potentiale for at øge beskæftigelsen ved at sikre, at flere stillinger i den offentlige sektor er på fuldtid.

Særligt i kommunerne er brugen af deltid omfattende, hvor mere end én ud af fire arbejder på deltid. Det er især blandt medarbejdergrupper som SOSU’ere og pædagoger, der i forvejen er mangel på, at brugen af deltid er stor.   

Også på dette område er der stor forskel på tværs af kommunerne, hvor nogle kommuner har op imod 40 pct. af de ansatte på deltid, mens andre kommuner kun har omkring 20 pct. på deltid. Kommunerne har grundlæggende samme opgaver, og derfor sætter den store forskel en tyk streg under, at det bør være muligt at organisere arbejdet på en måde, som sænker brugen af deltid blandt de kommuner med mange på deltid.

Og hvis flere arbejder på fuldtid i den offentlige sektor, kan det øge beskæftigelsen med ca. 6.000 personer i 2030.

Bragt i Jyllands-Posten den 13. januar 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE