EU og international

Gode intentioner, men intet nyt i konvention om vold og chikane

Pressemeddelelse

ILO har netop vedtaget en konvention og en række anbefalinger, der skal hjælpe med at forebygge vold og chikane på arbejdspladser verden rundt. DA bakker op om ånden i konventionen, men ser den ikke som et egnet redskab til at bringe andre landes indsats mod vold og chikane op på niveau med indsatsen i Danmark.

I to år har Dansk Arbejdsgiverforening (DA) forhandlet i ILO, der er et FN-forum for internationalt samarbejde mellem regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere. Emnet for forhandlingerne har været en ny konvention og et sæt tilhørende anbefalinger, der skal bidrage til at forebygge vold og chikane på arbejdsmarkedet. 

DA bakker op om ånden i konventionen, men mener bl.a., at den på nogle områder er for vidtgående i sit sprogbrug og definitioner. Derfor stemte DA blankt.

Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i DA, udtaler:

- Vold og chikane hører ingen steder hjemme. Det gør det hverken på de danske arbejdspladser eller arbejdspladser noget som helst sted i verden. Det slår konventionen fast, og det er et budskab, vi bakker fuldt op om.

- Herhjemme er den danske model og vores lange tradition for samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter det bærende fundament for ordentlige forhold på arbejdspladsen. Og i en dansk kontekst har vi allerede et meget vidtgående arbejdsgiveransvar, et stærkt arbejdstilsyn og omfattende lovgivning på området.

- Vi vurderer dog, at konventionen får svært ved reelt at bidrage til den globale kamp mod vold og diskrimination på arbejdspladserne. Men vi vil fra DA’s side fortsat engagere os og bidrage til, at vi på globalt plan kan skabe opmærksomhed på de uacceptable arbejdsforhold, som medarbejdere, ledere og virksomheder i mange dele af verden er udfordret af dagligt.

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL