EU og international

Danskerne: Vores arbejdsliv har forbedret sig i vores levetid

Artikel

Danmark er blandt de lande i Europa, hvor flest borgere mener, at arbejdsmarkedet og deres job og jobmuligheder har forbedret sig i deres levetid. Det vidner om, at det danske overenskomstsystem er med til at skabe et godt arbejdsliv.

Danmark er blandt de lande i Europa, hvor flest borgere mener, at deres arbejdsmarked, jobs og jobmuligheder har forbedret sig – kun overgået af Estland og Polen.

Det viser en ny undersøgelse fra European Policy Centre (EPC) om Europas sociale landskab i 2020. I undersøgelsen blev folk bedt om at svare på, om de mener, at arbejdsmarkedet og deres jobs og jobmuligheder er blevet forbedret, forværret eller forblevet det samme gennem deres levetid.

Lidt over 50 pct. af de adspurgte danskere giver således udtryk for, at arbejdsmarkedet og deres job og jobmuligheder har forbedret sig. Blandt de øvrige lande i Europa, som også er blevet undersøgt af EPC er bl.a. Belgien, Frankrig, Spanien og Italien. Her mener størstedelen, at deres arbejdsliv er blevet forværret gennem deres levetid.

Ifølge europapolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening Christiane Miβlbeck-Winberg, kan den danske model tage en stor del af æren for, at så stor en del af danskerne har oplevet forbedringer på arbejdsmarkedet.

- Den danske model udmærker sig ved, at beslutningerne træffes tæt på dem, de handler om. Medarbejderne og virksomhederne laver i fællesskab de regler, der skal gælde på arbejdsmarkedet. Medarbejderne er mere tilfredse med deres arbejdsliv, når de selv har indflydelse på det. På den måde understreger undersøgelsen her styrken i den danske model, siger hun.  

Læs undersøgelsen her.

Fakta

- En undersøgelse viser, at lidt over 50 pct. af danskerne mener, at deres jobmuligheder, jobs og arbejdsmarked har forbedret sig i gennem deres levetid.

- De øvrige lande, som også har en majoritet, der mener at deres arbejdsliv har forbedret sig, er Estland, Polen, Ungarn, Tyskland, Holland og Østrig.

- Øvrige vesteuropæiske lande som Frankrig, Grækenland, Italien, Spanien og Belgien rapporterer, at deres muligheder er blevet ringere over de sidste år.

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL