Løngennemsigtighed skal gennemføres klogt

EU og international

Løngennemsigtighed skal gennemføres klogt

Pressemeddelelse

DA vil arbejde for, at der i implementeringen af det nye direktiv tages hensyn til den danske model, og at virksomheder bliver pålagt så få byrder som muligt.

Nyt EU-direktiv om løngennemsigtighed betyder blandt andet, at arbejdsgivere skal oplyse om lønniveauer, og at store virksomheder skal offentliggøre visse overordnede oplysninger omkring lønforskellen mellem kvindelige og mandlige arbejdstagere. Direktivet fastsætter også yderligere regler om håndhævelse af lige løn.

DA har længe påpeget, at direktivet sandsynligvis ikke vil sikre mere ligeløn i EU, da forskelle i løn mellem mænd og kvinder i høj grad bunder i kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked.

- Flere regler om løngennemsigtighed vil ikke fjerne de primære årsager til, at der er lønforskel mellem mænd og kvinder i EU.  Vi har især behov for at få gjort op med det kønsopdelte arbejdsmarked og det kønsopdelte uddannelsesvalg, hvis vi skal gøre op med lønforskellene. Det handler blandt andet om at sikre, at kvinder i hele EU bedre kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter barsel, siger viceadministrerende direktør i DA Pernille Knudsen.

Der har været flere forskellige forslag på bordet under forhandlingerne i EU, hvoraf flere af dem var meget vidtgående, men det ser heldigvis ud til, at det endelige direktiv også tager hensyn til nationale forskelle.

- Det lader til, at det er lykkedes for regeringen at sikre respekten for nationale arbejdsmarkedsmodeller og dermed også et vist nationalt råderum, når vi skal til at gennemføre direktivet i dansk ret. Vi vil gerne rose regeringen for det store arbejde, der har været gjort for at opnå dette, siger Pernille Knudsen.

DA vil arbejde for, at der også i implementeringen tages hensyn til den danske model, og at virksomheder bliver pålagt så få byrder som muligt, når direktivet bliver en del af dansk lovgivning.

- Vi ser frem til at drøfte, hvordan vi bedst muligt kan implementere direktivet i Danmark. Her skal vi både tage hensyn til overenskomsterne, arbejdsmarkedets parters rolle samt sikre færrest mulige byrder for virksomhederne, siger Pernille Knudsen.

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL