Flygtninge kommer hurtigere i job

Integration

Flygtninge kommer hurtigere i job

DA Analyse

Andelen af flygtninge, der er i beskæftigelse kort tid efter tildeling af asyl, er mange-doblet på blot fire år.

Det tager kortere og kortere tid for flygtninge at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Blandt de mandlige flygtninge, der blev tildelt asyl i 2015, var blot tre procent i ustøttet beskæftigelse det efterfølgende år. For dem, der ankom i 2018, gjaldt det 23 procent.

I 2015 fik godt 11.000 flygtninge et CPR-nummer og blev dermed tildelt asyl. I januar 2016 var blot tre pct. af mændene og én pct. af kvinderne fra denne gruppe i beskæftigelse.

Herefter er tempoet år for år steget markant, og hver asylårgang er kommet hurtigere i beskæftigelse end den tidligere. I 2016-årgangen var otte procent af mændene i beskæftigelse ved starten af 2017. For 2017-årgangen gjaldt det 16 procent, og for 2018-årgangen var andelen altså steget til 23 procent – den suverænt højeste andel hidtil.

I maj 2019 var mere end hver anden mandlig asylmodtager fra årgang 2015 og 2016 i beskæftigelse, mens det gjaldt 45 procent af årgang 2017 og 32 procent af årgang 2018.

 

Der er tre bemærkelsesværdige tendenser:

  1. Andelen af mandlige flygtninge, der er i beskæftigelse i januar året efter tildelingen af asyl, er steget markant fra tre pct. for 2015-årgangen til 23 pct. for 2018 årgangen.
  2. Kurven bliver stejlere for hver årgang. Flygtninge kommer med andre ord også hurtigere i arbejde i løbet af året end tidligere. For 2015-årgangen steg andel af mandlige flygtninge i beskæftigelse svarende til ca. 1,3 procentpoint månedligt. For 2016-årgangen var stigningen på 1,7 procentpoint månedligt. For 2017-årgangen var stigningen på 1,8 procentpoint månedligt. Og for 2018-årgangen var stigningen to pct. månedligt.
  3. Andelen i beskæftigelse er lavere for kvinder, end den er for mænd, ligesom udviklingen er mindre markant, selvom der er positiv udvikling for begge grupper. Der kan være mange årsager til det lavere niveau for kvinderne. En DA-analyse fra 2018 viser bl.a. at flygtningemænd dobbelt så ofte som kvinder sendes i virksomhedsrettet praktik – den type aktivering, der erfaringsmæssigt har størst beskæftigelseseffekt.
 

I 2015 og 2016 trådte en række ændringer af integrationsindsatsen over for flygtninge i kraft. Integrationsydelsen blev indført i 2015 og i 2016 indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om integration. Trepartsaftalen indførte et nyt forløb, integrationsgrunduddannelsen, og indeholdt derudover krav om, at flere flygtninge skulle møde krav om at søge job og løbende være i virksomhedsrettet aktivering.

Læs mere om

INTEGRATION