Flygtninge er tilbage i beskæftigelse

Integration

Flygtninge er tilbage i beskæftigelse

DA Analyse

Beskæftigelsen for flygtninge dykkede, da coronakrisen brød ud, men den er nu tilbage på samme niveau som i februar. Der er dog fortsat en betydelig forskel mellem mænd og kvinders beskæftigelse.

Konsekvenserne af coronakrisen ses stadig tydeligt i nøgletallene for dansk økonomi. BNP faldt med mere end 6 pct. i 2. kvartal, og selvom der er tegn på, at det danske arbejdsmarked er på vej tilbage, er beskæftigelsen samlet set faldet med mere end 70.000 personer fra 1. til 2. kvartal 2020.

Coronakrisen ramte også flygtninge på det danske arbejdsmarked. På få måneder faldt beskæftigelsen med 1.400 personer. Dermed forsvandt dele af den positive udvikling i både antallet og andelen af flygtninge i beskæftigelse, der har fulgt siden trepartsaftalen om integration i 2016, hvor indsatsen overfor flygtninges integration på arbejdsmarkedet blev omlagt.

De nyeste tal for flygtninges beskæftigelse viser imidlertid, at de danske virksomheder igen at begyndt at ansætte flygtninge. Siden april er næsten 2.500 flygtninge kommet i arbejde, og det betyder, at antallet af beskæftigede nu er højere end i månederne umiddelbart op til coronakrisen.

 

Betydelig forskel mellem mænd og kvinder

Langt flere mænd end kvinder er beskæftiget i flygtningegruppen, både når man ser på antal og andel. Beskæftigelsesfaldet ved coronakrisens udbrud ramte begge køn nogenlunde lige hårdt, og siden april er beskæftigelsen steget for både flygtningekvinder og -mænd. Faktisk er beskæftigelsen steget relativt mere for kvinderne end for mændene, og der er i dag flere flygtningekvinder i arbejde, end der har været tidligere.

 

Beskæftigelsesstigningen for kvinder ændrer dog ikke på, at der stadig er lang vej at gå, før ligeså mange kvinder som mænd med flygtningebaggrund er i job. Mens mere end hver anden mand er i arbejde, er det samme tilfældet for lidt mere end hver fjerde kvinde. Der er således både behov for at se på initiativer til at hæve flygtninges beskæftigelse under ét, men særligt at se på, hvordan man kan få flere kvinder til at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet.

 

 

Læs mere om

INTEGRATION