Hver anden afghanske flygtning er i arbejde

Integration

Hver anden afghanske flygtning er i arbejde

DA Analyse

Beskæftigelsen for afghanske flygtninge er steget støt siden 2015, og i juni 2021 var lidt over halvdelen af de afghanske flygtninge i arbejde. Beskæftigelsen er dog fortsat lav for flygtningekvinderne, ligesom beskæftigelsen også halter langt efter personer med dansk herkomst.

I begyndelsen af 2015 var kun lidt mere end hver fjerde afghanske flygtning i arbejde. Det skyldtes ikke mindst kvindernes lave beskæftigelse. Mens næsten 40 pct. af de mandlige flygtninge fra Afghanistan var i arbejde, gjaldt det kun for 14 pct. af flygtningekvinderne.

Siden er beskæftigelsen dog steget støt, og i 2016, hvor der blandt andet blev indgået en trepartsaftale om integration, begyndte også de kvindelige flygtninge fra Afghanistan at komme ud på arbejdsmarkedet. I juni 2021 var mere end halvdelen af de afghanske flygtninge i arbejde – to tredjedele af mændene, og en tredjedel af kvinderne.

 

Afghanske flygtninge klarer sig lidt bedre på arbejdsmarkedet end gennemsnittet af alle flygtninge. Beskæftigelsesandelen for afghanske flygtninge er således langt højere end eksempelvis flygtninge fra Syrien. Den højeste andel ses blandt flygtninge fra Eritrea, hvor to ud af tre flygtninge – og mere end 80 pct. af de mandlige flygtninge – er i arbejde. Beskæftigelsen for alle flygtninge – herunder fra Afghanistan – er dog markant lavere end beskæftigelsen for personer med dansk herkomst, hvor mere end 70 pct. er i beskæftigelse.

 

Lidt over halvdelen af alle personer fra Afghanistan er i beskæftigelse. Det dækker både over flygtningegruppen og andre indvandrere, der har opholdt sig i landet i længere tid. Og ligesom det er tilfældet for flygtningegruppen, er der store kønsforskelle. Mens beskæftigelsen for afghanske mænd kun er 14 pct.-point lavere end for mænd med dansk herkomst, er forskellen 35 pct.-point for kvinderne.

 

Læs mere om

INTEGRATION