Vi har brug for en udvidet integrationsgrunduddannelse

Integration

Vi har brug for en udvidet integrationsgrunduddannelse

Debatindlæg

IGU har været en stor succes. Nu skal vi kigge på at udvide ordningen, så endnu flere kan få gavn af et integrationsforløb til det danske arbejdsmarked.

Af Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening.

Trepartsaftalen om integration fra 2016 har været en stor succes. I starten af 2015 var omkring 18 pct. af flygtningegruppen i job, og her i 2023 er det steget til mere end 50 pct. Det skyldes blandt andet integrationsgrunduddannelsen (IGU), som var et af hovedtemaerne for trepartsaftalen.

Med IGU skabte arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab et integrationsforløb med de bedste integrationspolitiske redskaber på hylderne: nemlig et regulært ansættelsesforhold kombineret med løbende sprogundervisning og målrettet opkvalificering.

Og IGU har været en kæmpe succes med tæt på 3.000 opstartede forløb rundt omkring på danske virksomheder. Et tal, der endda skal ses i lyset af en verdensomspændende pandemi, der resulterede i flere nedlukninger af vores samfund.

Ordningen kan bruges til mere

Trods succesen med IGU bliver ordningen imidlertid ikke brugt så meget, som man kunne ønske sig, fordi reglerne ikke er fulgt med tiden og udviklingen.

Som det er i dag, kan man nemlig kun få et IGU-forløb, hvis man er flygtning, under 40 år og højest har opholdt sig 10 år i Danmark. I DA ønsker vi, at flere skal kunne få gavn af en IGU. Vi var derfor meget glade, da man i regeringsgrundlaget lagde op til at udvide ordningen – og igen glade da reformkommissionen for nylig kom med anbefalinger om en ny, udvidet ordning.

IGU er en af de bedste måder til at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Derfor mener vi i DA, at alle med et integrationsbehov skal kunne tage en IGU. For hvorfor skal en indvandrer med lang tids ophold i Danmark uden at have været i job ikke kunne starte på et IGU-forløb? Og hvorfor skal den 41-årige nytilkomne flygtning ikke kunne blive IGU-elev, når den 39-årige kan? Det giver simpelthen ikke mening.

Derfor er det helt rigtigt set af både regeringen og reformkommissionen at lægge op til en udvidelse af IGU. Vi skal have endnu flere flygtninge og indvandrere i job. Og virksomhederne mangler medarbejdere, særligt faglærte, og her kan IGU også bidrage. Det skal vi selvfølgelig understøtte.

Debatindlæg bragt i Børsen den 13. juni 2023.

Læs mere om

INTEGRATION