Ny aftale giver fuld ligestilling ved barsel

Løn og ansættelse

Ny aftale giver fuld ligestilling ved barsel

Pressemeddelelse

FH og DA er nået til enighed om en model for øremærket barsel. Den nye model betyder, at forældreorloven bliver øremærket til den enkelte forældre, og at der kommer større fleksibilitet for forældrene, når barslen skal afholdes.

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny model for barsel, som betyder mere fleksibilitet for forældre til at fordele barselsorlov samtidig med, at 11 ugers forældreorlov bliver øremærket til hver forælder.

- Vi fremmer ligestillingen ved at sikre, at begge forældre får tid med deres nyfødte. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil have fædre til at tage flere af ugerne med deres børn, og det bliver der god mulighed for med denne model. Samtidig øger vi fleksibiliteten under hele barslen, så familierne også har mulighed for at træffe deres egne valg. Styrken i den danske model er, at vi kan sætte os sammen og finde løsninger. Det har vi gjort igen, og det er jeg rigtig glad for ikke mindst på de kommende familiers vegne, siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i DA.

- Vores fælles forslag er et stort skridt fremad - både for ligestillingen mellem kønnene og for børnene. Det viser samtidig styrken ved den danske model, at vi kan finde fælles løsninger. Ved at give begge forældre præcis samme rettigheder, sender vi et klart signal om, at begge forældre er vigtige. Det handler selvfølgelig også om at fremme ligestilling. Det skal ikke være en kamp, men en ret for far at holde orlov med sit barn. Samtidig styrker det kvinderne på arbejdsmarkedet, når forældrene deler orloven.  Den måde barsels- og forældreorloven er indrettet på i dag betyder, at mor i gennemsnit tager 90 procent af orloven, og det koster kvinderne dyrt, siger Majbrit Berlau, næstformand i FH.

Den nye model for barsel lægger op til en total ligedeling af orloven efter fødsel, hvor far og mor hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Mor vil have mulighed for at overføre i alt 13 uger til far, og far vil have mulighed for at overføre 13 uger til mor. Vælger far at overføre sine 13 overførbare uger til mor, kan hun afholde 41 ugers orlov inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov. Far kan holde 11 uger efter fødslen.

Vælger mor at overføre alle sine 13 overførbare uger til far, kan han holde 37 ugers orlov efter fødslen.

Begge forældre får dog øremærket 11 uger, som enten skal afholdes eller bortfalder, da de ikke kan overføres. Ordningen er samtidig en implementering af EU’s orlovsdirektiv, som også indeholder andre orlovselementer.

FH og DA’s anbefalinger bliver nu videresendt til regeringen og Folketinget, som ventes at tage stilling til modellen snarest.

Se hele modellen her

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE