Overenskomst og arbejdsret

DA: Tidlig udbetaling af feriepenge er den forkerte krisemedicin

Pressemeddelelse

Tidlig udbetaling af indefrosne feriepenge vil dræne virksomhederne for op mod 70 mia. kr. i en situation, hvor virksomhedernes største udfordring er manglende likviditet.

En række interesseorganisationer og politikere har fremsat forslag om, at indefrosne feriepenge på grund af coronakrisen skal udbetales.

Forslaget vil betyde, at virksomhederne skal udbetale op mod 70 mia. kr. i en tid, hvor de netop mangler likvide midler. Det er derfor ikke den rigtige løsning på den udfordring, Danmark står i.

Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik E. Simonsen udtaler:

- Danmark står i en ekstraordinær situation, hvor vi skal gøre alt, vi kan for at holde hånden under virksomhederne og redde danske arbejdspladser. Derfor er det helt forståeligt, at alle forslag er oppe og vende, herunder udbetaling af feriepenge.

- Udbetalingen af feriepenge er dog den forkerte medicin i den situation, Danmark er i. Det er virksomhederne, der lige nu mangler likviditet. Udbetaling af indefrosne feriepenge vil føre til, at virksomhederne vil blive drænet for op mod 70 mia. kr. i likviditet. Det vil markant forøge den krise, virksomhederne står i og kan forvente at være i et stykke tid frem. Det vil også modarbejde de gode tiltag, regeringen allerede har taget for at hjælpe virksomhederne på den front.  

- Derfor foreslår vi, at vi ikke bruger mere tid på forslaget. I stedet skal vi nu i fællesskab koncentrere os om at redde danske arbejdspladser og sørge for, at de langsigtede effekter af coronakrisen bliver så små som muligt.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET