Overenskomst og arbejdsret

Den danske model arbejder for dig

Artikel

Den danske model og overenskomsterne har stor betydning for Danmark. Men hvordan fungerer systemet egentlig?

Hvad dækker den danske model over? Hvordan fungerer overenskomsterne? Hvor ofte skal de forhandles, og hvordan foregår det?

Den danske måde at indrette arbejdsmarkedet på kan være besværlig at finde rundt i. Den grundlæggende forskel på Danmark og mange andre lande er, at det i Danmark ikke er politikerne, der bestemmer, når det handler om løn, arbejdstid, forhold under sygdom, barsel og pension. Det er i stedet medarbejdere og ledelse – og deres organisationer – der aftaler, hvordan forholdene skal være.

Hvordan det i praksis foregår, kan du se mere om i denne film. Den forklarer hvordan den danske model og overenskomstsystemet hænger sammen, og den giver indblik i, hvordan overenskomstforhandlingerne foregår.

Filmen er produceret af DA og FH.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET