Overenskomst og arbejdsret

Ja til nye overenskomster giver virksomheder og medarbejdere ro i en svær tid

Pressemeddelelse

Et flertal af lønmodtagerne og arbejdsgiverne har stemt ja til de nye overenskomster. Det er et resultat, der bringer Danmark videre på en ansvarlig måde i en tid fyldt med udfordringer og usikkerhed på grund af coronakrisen.

I dag har fagbevægelsens medlemmer stemt ja til de nye overenskomster. I alt har 57,6 procent af de stemmeberettigede i Fagbevægelsens Hovedorganisation afgivet deres stemme, og af dem har 79,8 procent stemt ja. Hos arbejdsgiverne har 100 procent stemt ja.

Det betyder, at de nye overenskomster er vedtaget. Danske virksomheder og deres ansatte kan nu fokusere på at komme bedst muligt gennem coronakrisen.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler:

- Det er glædeligt, at de nye overenskomster nu er på plads. Danmark står i en svær situation på grund af coronakrisen. Derfor er det særligt vigtigt for danskerne og Danmark, at der på dette punkt kommer ro omkring vilkårene for virksomhederne og medarbejderne.

- Det har været nogle både hårde, men konstruktive forhandlinger med fagbevægelsen. Det vil jeg gerne takke for. Jeg synes, at vi og fagbevægelsen har fundet nogle gode løsninger. Løsninger, der er til gavn for både virksomheder og medarbejdere, selv om vi står midt i en økonomisk krise. Jeg er glad for, at vi sammen har taget ansvar i denne situation.

- Overenskomsterne indeholder øget fleksibilitet og valgfrihed ift. løn, pension og ferie. Aftalerne løber i tre år, og det giver virksomhederne en god tidshorisont, de kan planlægge efter. Det er noget, de har særligt brug for i denne tid.

 

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET