Overenskomst og arbejdsret

Modstand mod ny lov om udenlandske chauffører beror på misforståelser

Debatindlæg

Det står i sagens natur Det Konservative Folkeparti frit for at være imod det forslag, som et meget bredt flertal i Folketinget nu har vedtaget. Men det er ærgerligt, hvis modstanden beror på misforståelser af det lovforslag, som er vedtaget.

Af Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

Niels Flemming Hansen angiver i Altinget tre konkrete grunde til, at Det Konservative Folkeparti ikke kunne støtte det meget brede flertal i Folketinget, som netop har vedtaget, at udenlandske chauffører, der kører dansk godskørsel, skal have løn på dansk niveau.

Han peger på tre konkrete grunde til, at K stemte imod. Alle tre årsager bygger dog på faktuelle misforståelser.

For det første skriver NFH, at 3F er overrepræsenteret i Overenskomstnævnet. Det er ikke korrekt. 3F vil i disse sager have én ud af fem pladser, hvor de andre er fra de relevante lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer plus en dommer.

For det andet skriver NFH, at 3F vil have den eneste gyldige overenskomst, når loven træder i kraft. Det er også faktuelt forkert. Der er ikke noget krav om overenskomst for at få en godskørselstilladelse.

For det tredje skriver NFH, at 3F kan lave lokalaftaler, der underbyder deres egen overenskomst og dermed skader konkurrencen. Det er forkert, fordi det på normallønsoverenskomsterne på transportområdet vil være overenskomststridigt at lave lokalaftaler, der nedsætter normallønnen.

Det står i sagens natur K frit for at være imod det forslag, som et meget bredt flertal i Folketinget nu har vedtaget. Men det er ærgerligt, hvis modstanden beror på misforståelser af det lovforslag, som er vedtaget.

Bragt i Altinget 17. juni 2020.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET