Overenskomst og arbejdsret

Vigtig håndsrækning til virksomheder og medarbejdere

Pressemeddelelse

Coronavirussen vil få store økonomiske konsekvenser for Danmark. Derfor er det positivt, at regeringen nu tager nye skridt til at hjælpe virksomhederne. Men der er behov for yderligere hjælp for at holde hånden under danske arbejdspladser.

Udbredelsen af covid-19 har mange menneskelige omkostninger i Danmark. Det har stor betydning for de danske virksomheder, der oplever markante økonomiske konsekvenser ved sygdom og hjemsendelse af medarbejdere i karantæne i forbindelse med coronavirussens spredning i Danmark. Samtidig koster det allerede nu virksomhederne dyrt, at de mister indtægter samtidig med, at de stadig har udgifter.

Derfor er det meget positivt, at regeringen i dag tager yderligere skridt til at hjælpe både virksomhederne og deres medarbejdere igennem krisen ved at suspendere den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode og give virksomhederne mulighed for at sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, hvor de får supplerende dagpenge. Men der er behov for, at regeringen tager flere instrumenter i brug for at hjælpe virksomhederne og medarbejderne.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler:

- Vi står i en dybt alvorlig situation, der har store menneskelige omkostninger. Vores indsats skal først og fremmest handle om at redde liv og mindske utrygheden. Men vi skal også sikre, at virksomhederne kommer igennem situationen med skindet på næsen, og at så få danskere som muligt mister deres job. Derfor er det meget vigtige skridt, regeringen i dag tager for at holde hånden under virksomhederne og medarbejderne. Det vil jeg gerne kvittere for.

- Men der er brug for flere skridt. En stor del af dansk erhvervsliv er allerede hårdt ramt, og meget tyder desværre på, at det bliver værre, før udviklingen vender. Vi skal tage flere tunge instrumenter i brug for at hjælpe virksomhederne med at løfte det samfundsansvar, de står med. Virksomhederne skal have en økonomisk håndsrækning i de situationer, hvor virksomhederne må sende medarbejdere hjem, fordi der ikke er arbejde nok. Det er nødvendigt for at undgå for mange afskedigelser.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET