DA: Aftale om AUB-midler understøtter både praktikpladser og virksomheder

Uddannelse og kompetencer

DA: Aftale om AUB-midler understøtter både praktikpladser og virksomheder

Pressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en aftale om udmøntning af de midler, som virksomhederne de sidste fire år har betalt for meget ind til uddannelsesordningen AUB for elever på erhvervsuddannelserne. Aftalen giver vigtig likviditet tilbage til virksomhederne og understøtter samtidig praktikpladsindsatsen.

Danske virksomheder har siden 2016 hvert år betalt 1-1,5 mia. kr. for meget ind til den såkaldte AUB-ordning, der er en uddannelsesordning for elever på erhvervsuddannelserne. Det har resulteret i, at der ved udgangen af 2019 blev opbygget en opsparing i ordningen på 4,1 mia. kr., og at der ved udgangen af 2020 kommer til at stå 5,4 mia. kr. Det har fået Statsrevisorerne til at rette kritik af forvaltningen af AUB.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor i dag lavet en aftale, der udmønter de overskydende AUB-midler. Aftalen indebærer blandt andet, at virksomhederne får bedre rammer for at etablere og fastholde elever.

Jeg er glad for, at vi nu har fået lavet en aftale, hvor vi med den ene hånd understøtter praktikpladser og med den anden hånd sikrer mere likviditet til danske virksomheder

Virksomhederne får 75 pct. lønkompensation for eksisterende elever, 90 pct. lønrefusion for nye elevaftaler og 45 pct. til nye korte uddannelsesaftaler. Derudover tilbageføres der 1,4 mia. kr. til arbejdsgiverne, som gennem en årrække har indbetalt for meget i AUB-bidrag. Samtidig anvendes en del af virksomhedernes opsparede AUB-midler til blandt andet at sikre skolepraktik til de elever, som på grund af coronakrisen kan have svært ved at finde en praktikplads her og nu.

Herudover tilbageføres 700 millioner kr. til virksomhederne af opsparede VEU-midler.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler:

- Jeg er glad for, at vi nu har fået lavet en aftale, hvor vi med den ene hånd understøtter praktikpladser og med den anden hånd sikrer mere likviditet til danske virksomheder. Virksomhederne står i en ekstremt presset situation, og det kommer til at betyde meget, at de får penge tilbage. Det giver dem økonomisk grundlag til at beholde deres elever og indgå nye praktikaftaler. Det er godt for både eleverne og virksomhederne.

- Det er samtidig helt afgørende, at vi med denne aftale får stoppet den systematiske overbetaling fra virksomhederne, der har været i en årrække. Som Statsrevisorerne også har konkluderet, har opkrævningerne været i modstrid med lovens intentioner. Vi har længe forsøgt at få bragt orden i det, og derfor er det meget tilfredsstillende, at det nu er lykkes.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER