Danske virksomheder åbner skoleelevers øjne for erhvervsuddannelserne

Uddannelse og kompetencer

Danske virksomheder åbner skoleelevers øjne for erhvervsuddannelserne

Artikel

Virksomheder i næsten alle landets kommuner er med i indsatsen Åben Virksomhed og byder skoleelever indenfor som en del af elevernes undervisning. Indsatsen skal skabe interesse for erhvervsuddannelserne og de videregående tekniske uddannelser for at sikre, at Danmark fortsat har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, hvis vi i fremtiden skal have nok faglærte. Derfor har Dansk Arbejdsgiverforening skabt tilbuddet Åben Virksomhed til skoler og gymnasier over hele landet. Dansk Arbejdsgiverforening har udviklet 22 undervisningsforløb, så eleverne til forskellige brancher har et fagligt grundlag for at komme på virksomhedsbesøg eller få en håndværker på besøg på skolen.

Vi vil gerne vise børn og unge, at det de lærer i skolen, det bruger man faktisk uden for skolen, for det giver faglig begejstring.

Som en del af de forløb står virksomheder klar og bidrager til den faglige læring – eleverne kan bl.a. lære om salg og kampagner i detailhandelen, gennemgå skolens elektriske installationer med en elektriker eller lære bioteknologi i ingrediensbranchen.

Og det er vigtigt at få skabt interesse for erhvervsuddannelserne og de naturvidenskabelige fag. Allerede i dag er der for få faglærte, og problemet risikerer at blive større på sigt.

”Vi vil gerne vise børn og unge, at det de lærer i skolen, det bruger man faktisk uden for skolen, for det giver faglig begejstring. Og det er en forudsætning for uddannelsesvalg, at man overhovedet kender mulighederne på virksomhederne og at man kan se, at de muligheder hænger sammen med noget, som man selv kan. Det er det vi her og nu opnår med Åben Virksomhed”, siger projektchef i DA Hanne Sundin.  

LÆS OGSÅ: Danske virksomheder løfter et kæmpe uddannelsesansvar på erhvervsuddannelserne

Hvert virksomhedstilbud dækker over et undervisningsforløb til et givent klassetrin i folkeskolen eller på gymnasiet og passer med de mål, der er opstillet for faget. Der er både forløb til enkeltfag og tværfaglige forløb med tilhørende lektionsplaner og elevopgaver. Forløbene er udarbejdet i samarbejde med lærere.

Som en naturlig del indeholder hvert forløb et virksomhedsbesøg, hvor klassen enten skal besøge en virksomhed og løse en opgave der eller have en håndværker på besøg på skolen og arbejde sammen med vedkommende om en opgave der. For eleverne bliver det på den måde klart, at de fag, de har i grundskolen faktisk kan bruges i erhvervslivet.

Læs mere om Åben Virksomhed

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER