Uddannelse og kompetencer

FGU hjælper flertallet af unge videre i uddannelse eller beskæftigelse

DA Analyse

Godt tre ud af fire unge påbegynder en uddannelse eller starter i job efter endt FGU-forløb, viser analyse som Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Siden Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev oprettet i sommeren 2019, har omtrent 10.000 unge gennemført et forløb, viser tal fra Danmarks Statistik, som DA har analyseret. Læs den fulde analyse her.

Meget tyder på, at FGU i den grad har en positiv indvirkning på de unges videre færd i livet. Det er nemlig tæt på hver anden, der efter et afsluttet FGU-forløb påbegynder en uddannelse, mens hver fjerde starter i arbejde.

- FGU er et rigtig godt tilbud til gruppen af unge, der af forskellige faglige, personlige eller sociale årsager ikke er gået den lige vej mod en ungdomsuddannelse eller et job. De her forløb kan være med til at hjælpe de 45.000 unge, der lige nu står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, som regeringen har valgt at sætte et vigtigt og fornyet fokus på, siger Jannik Bay, der er uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening.

 

Trods succesen med at hjælpe de unge, der gennemfører et FGU-forløb, videre i uddannelse eller job, viser tallene fra Danmarks Statistik samtidig, at omtrent 5.000 siden opstarten af FGU er faldet fra deres forløb. – Og blandt frafaldsgruppen ryger langt størstedelen efterfølgende på enten overførselsindkomst eller bliver selvforsøgende.

Derfor mener Jannik Bay også, at der er ting, som skal gøres bedre:

- Der skal et større fokus på, hvordan vi fastholder de unge, inden de falder fra, ligesom vi skal have endnu flere af de unge, der står udenfor, til at påbegynde et FGU-forløb. Samtidig må vi erkende, at der er behov for investeringer og flere penge på området. FGU-institutionerne har haft en besværlig og kompleks start som nyt uddannelsestilbud, og deres økonomiske rammer står ikke mål med deres opgave. De er reelt underfinansierede, og det kan i sidste ende gå ud over de unge, som skal ind på rette spor, siger Jannik Bay.

FGU er vigtig fødekæde til erhvervsuddannelserne

Ser man nærmere på, hvor de unge, der færdiggør et FGU-forløb, bevæger sig hen efter forløbet, viser DA’s analyse, at hele 67 procent af de unge, der påbegynder en uddannelse, vælger at starte op på en erhvervsuddannelse, mens 25 procent starter på en gymnasial uddannelse, typisk HF.

De øvrige starter på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller i 10. klasse.

 

Her mener DA’s uddannelses- og integrationschef, at det er vigtigt med fokus på, at FGU kan være med til at få flere unge klar til at tage en erhvervsuddannelse – og derved forebygge det frafald på erhvervsuddannelserne, der i dag er for stort.

- Vi kan se i tallene, at mange af de unge vælger at tage erhvervsuddannelsesvejen, når de er færdige med et FGU-forløb. En erhvervsuddannelse er en krævende uddannelse, der kræver både faglige, praktiske og personlige evner. Det er ikke alle unge, der er klar til dette, og frafaldet på erhvervsuddannelserne er i dag for stort. FGU kan derfor være en vigtig løftestang til at sikre, at flere unge har de tilstrækkelige kompetencer til at både at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. FGU kan derfor være et vigtigt skridt mod, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse og færre falder fra, siger Jannik Bay.

Læs hele FGU-analysen her: Elevernes vej gennem FGU

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER