Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne inden for DA-området steg 2,5 procent i 3. kvartal 2019

Statistik-Nyt

I 3. kvartal 2019 lander lønstigningstakten på årsbasis for hele DA-området på 2,5 procent. Det er 0,1 pct.-point højere end det foregående kvartal. Der er således tale om en svagt tiltagende lønudvikling, som sker på tværs af de tre hovedbrancher inden for DA-området.

Fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 stiger lønomkostningerne på DA-området med 2,5 procent. Lønstigningstakten tiltager dermed med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før, og lander på samme niveau som i årets første kvartal. Den svagt tiltagende lønudvikling for hele DA-området dækker over, at lønudviklingen tiltager med 0,1 pct.-point for alle tre hovedbrancher inden for DA-området.

 

 

Lønudviklingen tiltager en smule inden for fremstilling

I 3. kvartal 2019 er lønstigningstakten inden for fremstillingsvirksomhed 2,6 procent, hvilket er 0,1 pct.-point højere end kvartalet før. For funktionærerne inden for hovedbranchen tiltager lønstigningstakten med 0,2 pct.-point i forhold til kvartal før, mens arbejdernes lønudvikling er uændret. Lønstigningstakten lander således på 2,6 pct.-point for både arbejde og funktionærer inden for hovedbranchen i 3. kvartal 2019. Den svagt tiltagende lønudvikling inden for hovedbranchen skyldes primært, at pensionens bidrag til lønomkostningerne tiltager.

Genebetalinger trækker lønstigningstakten inden for bygge og anlæg op

Lønstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed tiltager med 0,1 pct.-point og lander herved på 3,2 pct. i 3. kvartal 2019. Den svagt tiltagende lønudvikling sker både for arbejdere og funktionærer inden for hovedbranchen. Udviklingen drives primært af, at genebetalingernes andel af lønomkostningerne tiltager med 0,1 pct.-point, ligesom bidraget fra pensionsindbetalinger tiltager med 0,2 pct.-point for hovedbranchens funktionærer. Den aktuelle lønudvikling inden for bygge- og anlægsvirksomhed er dog fortsat lavere end i årets første kvartal.

Svagt tiltagende lønudvikling inden for service

Lønstigningstakten for servicevirksomhed tiltager med 0,1 pct.-point og lander på 2,3 pct. i 3. kvartal 2019. Lønudviklingen er således tilbage på samme niveau som i årets første kvartal. Den tiltagende lønudvikling drives af, at funktionærernes lønstigningstakt tiltager med 0,1 pct.-point og lander på 2,5 procent i 3. kvartal 2019. Arbejdernes lønudvikling er med 2,0 procent uændret i forhold til kvartalet før.

De samlede medarbejderomkostninger stiger 2,6 pct.

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger stiger med 0,1 pct.-point fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019, hvilket gør at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 2,6 pct. De største bidrag til udviklingen i øvrige medarbejderomkostninger kommer fra en stigning i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og et øget bidrag til arbejdsskadeafgift.

Brug for yderligere information

Hent tallene bag hovedresultaterne i regneark eller gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen KonjunkturStatistik 3. kvartal 2019.

Statistikkens hovedresultater er tilgængelige for alle, mens udgivelsen med detaljerede tal kan tilgås gratis af medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet og via NetStat.

KonjunkturStatistik 4. kvartal 2019 udkommer den 14. februar 2020.

International Lønstatistik 3. kvartal 2019 udkommer den 4. december 2019.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK