Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne inden for DA-området steg 2,4 procent i 4. kvartal 2019

Statistik-Nyt

I 4. kvartal 2019 lander lønstigningstakten på årsbasis for hele DA-området på 2,4 procent. Det er 0,1 pct.-point lavere end det foregående kvartal. Der er således tale om en svagt aftagende lønudvikling, som sker inden for hovedbrancherne fremstilling og bygge og anlæg, mens lønudviklingen inden for service er uændret. For 2019 samlet set har lønstigningstakten på DA-området ligget i intervallet fra 2,4 til 2,5 procent over kvartalerne i 2019.

Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 stiger lønomkostningerne på DA-området med 2,4 procent. Lønstigningstakten aftager dermed med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før, og lander på samme niveau som i årets andet kvartal. Den svagt aftagende lønudvikling for hele DA-området i 4. kvartal 2019 dækker over, at lønudviklingen aftager inden for fremstilling og bygge og anlæg, mens lønudviklingen inden for service er uændret i forhold til kvartalet før.

 

  

Lønudviklingen aftager en smule inden for fremstilling

I 4. kvartal 2019 er lønstigningstakten inden for fremstillingsvirksomhed 2,5 procent, hvilket er 0,1 pct.-point lavere end kvartalet før. Den svagt aftagende lønudvikling inden for hovedbranchen skyldes primært, at genebetalingernes bidrag til lønomkostningerne aftager. De øvrige løndeles bidrag til lønudviklingen inden for hovedbranchen er uændrede i perioden. Øvrige løndele inkluderer her fritvalgsordninger, personalegoder og pension. For arbejderne inden for hovedbranchen er lønstigningstakten 2,4 procent, mens funktionærernes lønstigningstakt er 2,6 procent.

Uændret lønudvikling inden for service

Lønudviklingen inden for servicevirksomhed er med 2,3 pct. uændret i forhold til 3. kvartal 2019. For arbejderne inden for hovedbranchen tiltager lønstigningstakten med 0,1 pct.-point i forhold til kvartal før og lander på 2,1 procent i 4. kvartal 2019. Funktionærernes lønstigningstakt er med 2,5 procent uændret i forhold til kvartalet før.

Lønstigningstakten aftager inden for bygge og anlæg

Lønstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed aftager med 0,3 pct.-point og lander herved på 2,9 pct. i 4. kvartal 2019. Den aftagende lønudvikling sker både for arbejdere og funktionærer inden for hovedbranchen. For arbejderne aftager lønstigningstakten med 0,4 pct.-point fra 3,2 procent i 3. kvartal 2019 til 2,8 procent i 4. kvartal 2019. Funktionærernes lønstigningstakt aftager med 0,5 pct.-point i forhold til kvartalet før og lander på 3,0 procent i 4. kvartal 2019.

De samlede medarbejderomkostninger stiger 2,5 pct.

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger stiger med 0,1 pct.-point fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019, hvilket gør at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 2,5 pct. De største bidrag til udviklingen i øvrige medarbejderomkostninger kommer fra en stigning i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og et øget bidrag til arbejdsskadeafgift.

Brug for yderligere information

Hent tallene bag hovedresultaterne i regneark eller gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen KonjunkturStatistik 4. kvartal 2019.

Statistikkens hovedresultater er tilgængelige for alle, mens udgivelsen med detaljerede tal kan tilgås gratis af medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet og via NetStat.

KonjunkturStatistik 1. kvartal 2020 udkommer den 25. maj 2020.

International Lønstatistik 4. kvartal 2020 udkommer den 4. marts 2020.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK