Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne steg 2,5 procent på DA-området, før corona lukkede Danmark

Statistik-Nyt

Lønstigningstakten på årsbasis for hele DA-området lander på 2,5 procent i 1. kvartal 2020. Det er 0,1 pct.-point højere end det foregående kvartal. Den svagt tiltagende lønudvikling for hele DA-området dækker over, at lønomkostningerne udvikler sig forskelligt mellem hovedbrancherne. Statistikken er baseret på lønoplysninger for februar 2020. Statistikkens resultater er således ikke påvirket af corona-restriktionerne, der blev indført i marts, ligesom data er indsamlet før afslutningen af OK20-forhandlingerne.

Fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 stiger lønomkostningerne på DA-området med 2,5 procent. Lønstigningstakten tiltager dermed med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før. Den svagt tiltagende lønudvikling for hele DA-området i 1. kvartal 2020 dækker over, at lønudvikling tiltager inden for servicevirksomhed og aftager inden for fremstillingsvirksomhed samt bygge- og anlægsvirksomhed. Lønomkostningernes fordeling på udvalgte omkostningselementer, herunder genebetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder og pension, er uændret fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 for hele DA-området. Statistikken er baseret på lønoplysninger for februar 2020. Statistikkens resultater er således hverken påvirket af corona- restriktionerne, der blev indført i marts eller af resultaterne af OK-20 forhandlingerne.

 

Lønudviklingen aftager en smule inden for fremstilling

Inden for fremstillingsvirksomhed aftager lønudviklingen med 0,1 pct.-point og lander på 2,4 procent i 1. kvartal 2020. Den aftagende lønudvikling sker både for arbejdere og funktionærer inden for hovedbranchen. For arbejderne aftager lønstigningstakten med 0,2 pct.-point fra 2,4 procent i 4. kvartal 2019 til 2,2 procent i 1. kvartal 2020. Funktionærernes lønstigningstakt aftager med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før og lander på 2,5 procent i 1. kvartal 2020.

Svagt stigende lønudviklingen inden for service

Udviklingen i lønomkostningerne inden for servicevirksomhed tiltager med 0,1 pct.-point og lander på 2,4 procent i 1. kvartal 2020. Lønudviklingen for arbejdere tiltager med 0,2 pct.-point fra 2,1 procent i 4. kvartal 2019 til 2,3 procent i 1. kvartal 2020, mens funktionærernes udvikling er uændret på 2,5 procent i samme periode. Lønomkostningerne inden for servicevirksomhed stiger således med samme takt som inden for fremstillingsvirksomhed i 1. kvartal 2020.

Lønstigningstakten aftager inden for bygge og anlæg

Lønstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed aftager med 0,2 pct.-point og lander herved på 2,7 pct. i 1. kvartal 2020. Det er andet kvartal i træk, at lønstigningstakten aftager inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Den aftagende lønudvikling dækker over, at lønomkostningerne har udviklet sig forskelligt for arbejdere og funktionærer. For arbejderne aftager lønstigningstakten med 0,2 pct.-point fra 2,8 procent i 4. kvartal 2019 til 2,6 procent i 1. kvartal 2020. Funktionærernes lønstigningstakt tiltager med 0,3 pct.-point i forhold til kvartalet før og lander på 3,3 pct.-point i 1. kvartal 2020.

De samlede medarbejderomkostninger stiger 2,5 pct.

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er uændrede fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020, hvilket gør, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 2,5 procent. Den uændrede udvikling i øvrige medarbejderomkostninger dækker over en stigning i bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (LG), mens et fald i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og faldende bidrag til Arbejdsmarkeders Erhvervssikring (AES) og arbejdsskadeafgift trækker i den modsatte retning. Dertil kommer, at en korrektion i beregning af ATP-bidrag fører til en bidragsfri periode.

 

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK