Konjunkturstatistik

Lyntal for 4. kvartal 2022 indikerer lønudvikling på 3,5 pct. for DA-området

Statistik-Nyt

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området i 4. kvartal 2022 på 3,5 pct. Lyntallet er en indikator for den årlige lønudvikling i det seneste kvartal og offentliggøres umiddelbart efter kvartalets udløb. De endelige tal for kvartalet offentliggøres onsdag den 15. februar 2023 og indeholder – udover de endelige tal – også tal på et mere detaljeret niveau.

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 3,5 pct. i 4. kvartal 2022 og er derved uændret i forhold til 3. kvartal 2022. For hovedbranchen fremstilling viser lyntallet en årlig stigning i lønomkostningerne på 3,7 pct. og er derved tiltaget med 0,4 pct.-point i forhold til forrige kvartal. For service viser lyntallet en svagt aftagende lønudvikling på 0,1 pct.-point til 3,3 pct. i 4. kvartal 2022. Også for bygge og anlæg viser lyntallet en aftagende lønudvikling på 0,4 pct.-point, hvor lønstigningstakten foreløbig lander på 4,0 pct. i 4. kvartal 2022.

For arbejdere er lønstigningstakten på årsbasis ifølge lyntallet på 3,7 pct. og er derved uændret i forhold til 3. kvartal 2022. For funktionærer indikerer lyntallet også en uændret lønudvikling i forhold til 3. kvartal 2022 med 3,3 pct. i 4. kvartal 2022.

 

Usikkerhedstal for lyntallene

Baseret på tidlige tal for kvartalerne 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 har det været muligt at beregne usikkerhedsmål for lyntallene. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval, som i grove træk betyder, at det endelige tal med 95 pct. sandsynlighed vil ligge indenfor dette interval. For DA-området er konfidensintervallet på +/- 0,2 pct.-point, hvilket vil sige, at der er 95% sandsynlighed for at det endelige tal ligger et sted mellem 3,3 og 3,7 pct. Der er en smule større usikkerhed knyttet til tallene for hovedbrancherne og arbejdere/funktionærer. Alle usikkerhedstal er at finde i excel-udgivelsen til lyntallene.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK