Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne steg 4,9 procent på DA-området i 3. kvartal 2023

Statistik-Nyt

I 3. kvartal 2023 var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området 4,9 procent, og lønudviklingen er dermed tiltaget med 1,5 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2023. Den tiltagende lønudvikling hænger sammen med forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag aftalt ved OK2023.

Lønomkostningerne på DA-området stiger med 4,9 procent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. Lønstigningstakten tiltager dermed 1,5 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2023. Både arbejdere og funktionærer oplever tiltagende lønudvikling, hvilket kan ses i alle tre hovedbrancher. For arbejdere inden for DA-området var lønstigningstakten 5,4 procent i 3. kvartal 2023, hvilket er 1,7 procentpoint højere i forhold til forrige kvartal. For funktionærer var lønstigningstakten 4,3 procent i 3. kvartal 2023 og dermed 1,2 procentpoint højere end i forudgående kvartal.

Tallene for 3. kvartal 2023 omfatter udmøntninger som følge af forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag typisk fra 8 til 10 procent, som er aftalt ved OK2023.

 

Tiltagende lønudvikling inden for fremstilling

Inden for fremstillingsvirksomhed tiltager lønudviklingen med 1,6 procentpoint og lander på 5,0 procent i 3. kvartal 2023. For funktionærer er stigningstakten 4,3 procent og tiltager dermed med 1,2 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2023. For arbejdere tiltager lønudviklingen med 1,8 procentpoint og lander på 5,5 procent i 3. kvartal 2023.

Også tiltagende lønudvikling inden for service

Lønstigningstakten inden for servicevirksomhed er med 4,7 procent tiltaget med 1,3 procentpoint i forhold til forrige kvartal. Her er lønudviklingen også tiltagende for både funktionærer og arbejdere. For funktionærer tiltager lønudviklingen med 1,2 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2023 og lander dermed på 4,3 procent i 3. kvartal 2023. For arbejdere er stigningstakten 5,2 procent i 3. kvartal og er dermed 1,5 procentpoint højere end i forudgående kvartal.

Lønudviklingen tiltager mest inden for bygge og anlæg

Udviklingen i lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed tiltager med 1,8 procentpoint, hvor lønstigningstakten i 3. kvartal 2023 er på 5,4 procent. For funktionærer tiltager lønudviklingen med 0,9 procentpoint og er på 4,5 procent i 3. kvartal 2023. For arbejdere er stigningstakten 5,7 procent og tiltager dermed med 2,1 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2023.

Samlede medarbejderomkostninger stiger med 4,8 procent

Den årlige ændring i de øvrige medarbejderomkostninger er -0,03 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Det betyder, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 4,8 procent, hvilket er en smule mindre end lønomkostningerne alene. Ændringen i medarbejderomkostninger skyldes bl.a. et fald i udgifterne til AUB og et fald i udgifterne til finansieringsbidrag til ledige, syge mv. i 2023, samt en stigning i bidrag til uddannelses- og samarbejdsfonde.

Lyntal viste lønudvikling på 4,8 procent

For hele DA-området viste lyntallet en stigning på 4,8 procent i 3. kvartal 2023, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end de endelige tal i den aktuelle offentliggørelse. For service afviger det endelige tal med 0,1 procentpoint fra lyntallet. For de to andre hovedbrancher samt for arbejdere og funktionærer er der tale om præcis de samme tal ved lyntal og det endelige tal.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK