Konjunkturstatistik

Uændret lønudvikling ved udgangen af 2023

Statistik-Nyt

Den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området var 4,9 procent i 4. kvartal 2023, og året 2023 slutter dermed med en uændret lønudvikling i forhold til det foregående kvartal. Selvom lønudviklingen er uændret for hele DA-området, tiltager udviklingen for arbejdere og for hovedbranchen bygge og anlæg. Inden for service aftager lønudviklingen samtidig svagt fra 3. til 4. kvartal.

For andet kvartal i træk stiger lønomkostningerne på DA-området med 4,9 procent, og 2023 slutter dermed med en uændret lønudvikling. Der er alligevel bevægelse i både ned- og opadgående retninger blandt de enkelte grupper. Især inden for hovedbranchen bygge og anlæg er stigningstakten tiltaget, hvor den årlige stigning i lønomkostningerne var på 5,6 procent i 4. kvartal 2023, hvilket er 0,2 procentpoint højere end i 3. kvartal 2023. For fremstilling er den årlige lønstigningstakt med 5,0 procent uændret i forhold til forrige kvartal. For service er stigningstakten på 4,6 procent i 4. kvartal 2023, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end i 3. kvartal 2023.

For arbejdere inden for DA-området tiltager lønudviklingen med 0,2 procentpoint i forhold til forrige kvartal, og stigningstakten er dermed på 5,6 procent i 4. kvartal 2023. For funktionærer var lønstigningstakten 4,1 procent i 4. kvartal 2023 og dermed 0,2 procentpoint lavere end i 3. kvartal 2023.

 

Uændret lønudvikling inden for fremstilling

Inden for fremstillingsvirksomhed for hele DA-området er lønstigningstakten i 4. kvartal 2023 på 5,0 procent og er dermed uændret i forhold til 3. kvartal 2023. For funktionærer er stigningstakten 4,1 procent og aftager dermed med 0,2 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2023. For arbejdere tiltager lønudviklingen med 0,2 procentpoint og lander på 5,7 procent i 4. kvartal 2023.

Svagt aftagende lønudvikling inden for service

For service er der tale om en svagt aftagende lønudvikling, hvor den årlige lønstigningstakt i 4. kvartal 2023 var 4,6 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end 3. kvartal 2023. Den svagt aftagende lønudvikling ses hos funktionærerne, hvor lønudviklingen er aftaget med 0,1 procentpoint og er på 4,2 procent i 4. kvartal 2023. For arbejderne er lønudviklingen med 5,2 procent uændret i forhold til forrige kvartal.

Tiltagende lønudvikling inden for bygge og anlæg

Udviklingen i lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed tiltager med 0,2 procentpoint, hvor lønstigningstakten i 4. kvartal 2023 er på 5,6 procent. For arbejdere er stigningstakten 6,2 procent og tiltager dermed med 0,5 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2023. For funktionærer aftager lønudviklingen med 0,4 procentpoint og er på 4,1 procent i 4. kvartal 2023.

Samlede medarbejderomkostninger stiger med 4,8 procent

Den årlige ændring i de øvrige medarbejderomkostninger er -0,03 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Det betyder, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 4,8 procent, hvilket er en smule mindre end lønomkostningerne alene. Ændringen i medarbejderomkostninger skyldes bl.a., et fald i udgifterne til AUB og tilbagebetalingen af VEU-opsparingen, som er en del af udgifterne til finansieringsbidrag til ledige, syge mv. i 2023. Derudover skyldes ændringen også en stigning i uddannelses- og samarbejdsfonde.

Lyntal viste lønudvikling på 4,8 procent

For hele DA-området viste lyntallet en stigning på 4,8 procent i 4. kvartal 2023, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end de endelige tal i den aktuelle offentliggørelse. For fremstilling afviger det endelige tal med 0,2 procentpoint fra lyntallet. For bygge og anlæg og for service er der tale om præcis det samme tal ved lyntal og det endelige tal. For arbejdere afviger det endelige tal også med 0,1 procentpoint fra lyntallet, hvor der for funktionærer ikke er en afvigelse.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK