Konjunkturstatistik

Lyntal for 1. kvartal 2024 indikerer lønudvikling på 5,3 procent for DA-området

Statistik-Nyt

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området i 1. kvartal 2024 på 5,3 procent. Lyntallet er en indikator for den årlige løn-udvikling i det seneste kvartal og offentliggøres umiddelbart efter kvartalets udløb. De en-delige tal for kvartalet offentliggøres onsdag den 27. maj 2024 og indeholder – udover de endelige tal – også tal på et mere detaljeret niveau.

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 5,3 procent i 1. kvartal 2024, hvilket er 0,4 procentpoint højere end i foregående kvartal. For hovedbranchen fremstilling viser lyntallet en årlig stigning i lønomkostningerne på 5,5 procent og er derved tiltaget med 0,5 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2023. For service viser lyntallet også en tiltagende lønudvikling på 0,4 procentpoint til 5,0 procent i 1. kvartal 2024. Også for bygge og anlæg viser lyntallet en tiltagende lønudvikling på 0,7 procentpoint, hvor lønstigningen foreløbig lander på 6,3 procent.

For arbejdere er lønstigningstakten på årsbasis tiltaget med 0,9 procentpoint til 6,5 procent i 1. kvartal 2024. For funktionærer indikerer lyntallet en uændret lønudvikling på 4,1 procent i 1. kvartal 2024.

 

Usikkerhedstal for lyntallene

Baseret på tidlige tal for kvartalerne 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 har det været muligt at beregne usikkerhedsmål for lyntallene. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval, som i grove træk betyder, at det endelige tal med 95 pct. sandsynlighed vil ligge indenfor dette interval. For DA-området er konfidensintervallet på +/- 0,2 pct.-point, hvilket vil sige, at der er 95% sandsynlighed for at det endelige tal ligger et sted mellem 5,1 og 5,5 pct. Der er en smule større usikkerhed knyttet til tallene for hovedbrancherne og arbejdere/funktionærer.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK