FraværsStatistik

Færrest sygedage blandt de 40- til 49-årige

Statistik-Nyt

Sygefravær lagde beslag på 3,3 procent af den mulige arbejdstid på DA-området i 2019. Omfanget af sygefravær er dermed uændret i forhold til 2018. En gennemsnitlig fuldtidsansat var i hvert af de sidste to år sygemeldt i 7,3 dage. Hertil kommer 2,9 dages fravær om året på grund af barsel, børns sygdom, arbejdsulykker eller andet fravær. Alt i alt udgør fravær på DA-området på 4,6 procent af den mulige arbejdstid. Sygefraværet varierer med alderen, og det er lavest blandt 40- til 49-årige.

Fordelt på alder er der forskelle i, hvordan det ser ud med sygefravær i forskellige aldersgrupper. Med 3,1 procent af den mulige arbejdstid har de 40-49-årige det laveste sygefravær. Mellemfeltet består af de 30-39-årige og de 50-59-årige, hvor begge aldersgrupper har 3,4 procent sygefravær af den mulige arbejdstid. Med 3,7 procent har de over 60-årige det højeste sygefravær. 

 

Kvinder har mere sygefravær end mænd

På DA-området er kvinder fraværende pga. sygdom i 3,9 procent af den mulige arbejdstid. Mænd er væk 3,0 procent af tiden. Med 4,5 procent af den mulige arbejdstid har kvinder i alderen 30-39 år det højeste sygefravær. Aldersgrupperne 18-29 år og 40-49 år ligger med 3,8 procent lige under gennemsnittet, 50-59-årige og 60+ årige med 4,1 lidt over gennemsnittet.

Blandt mænd er det med 3,5 procent de 60+ årige, der oftest er sygemeldt. Alle andre aldersgrupper bevæger sig omkring gennemsnittet for mænd på 3,0 procent.

Arbejdere er oftere sygemeldt end funktionærer

Der er også flere sygemeldinger hos arbejdere med 3,8 procent end hos funktionærerne med 2,8 procent. Blandt arbejdere er det de 60+-årige som er oftest sygemeldt med 4,2 procent. De 18-29-årige har færrest sygedage blandt arbejdere. Hos funktionærerne er 40-49-årige og 50-59-årige, der har færrest sygemeldinger.

Yngre medarbejdere holder mest barsel

Størstedelen af fraværet udover sygefraværet er barsel. Aldersgrupperne, hvor storken typisk kommer på besøg, har også et højere fravær end de andre grupper. For eksempel har de 30-39-årige med 6,7 procent af den mulige arbejdstid det højeste fravær, efterfulgt af de 18-29-årige med 5,0 procent.

De andre grupper, som af naturlige årsager afholder mindre barsel, er også dem som har også et lavere fravær. De over 60-årige har 4,0 procent fravær og de 40-49-årige har 3,8 procent. Ud af alle aldersgrupper er det de 50-59-årige som har det laveste fravær med 3,7 procent af den mulige arbejdstid. 

Knap halvdelen har ingen fravær fra arbejdet

I alt var 43,9 procent af alle medarbejdere på DA-området sygemeldt mindst en dag i 2019. Hertil kommer 5,8 procent som havde været væk fra arbejdet på grund af barsel, børns sygdom, arbejdsulykker eller andet fravær. I alt havde 49,7 procent fravær.

38,1 procent af de 18-29-årige havde meldt sig syg i 2019, og i mellemgrupper af de 30-59-årige meldte sig omkring 52 procent sig syg. Imens var kun 46,2 procent af over 60-årige sygemeldte i 2019. Også set på andelen af de over 60-årige som ikke haft fravær i alt, tegner der sig et billede, at 49,7 procent af dem havde været væk fra arbejde sidste år. Kun de 18-29-årige havde med 42,0 procent en mindre andel med sygemeldinger.

Brug for yderligere information

Du kan:

  • hente tallene bag hovedresultaterne i regneark (tilgængeligt for alle) eller
  • gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen FraværsStatistikken 2019 (for betalende kunder eller medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet/via NetStat)

Find mere information om FraværStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

 

Læs mere om

FRAVÆRSSTATISTIK