FraværsStatistik

Dokumentation

Artikel

Egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke eller barselsorlov kan alle sammen være grund til at lønmodtagere bliver væk fra arbejde. FraværsStatistikken belyser forholdene og gør det muligt for virksomhederne at arbejde kvalificeret med arbejdsmiljø og med at nedbringe sygefraværet. Læs mere om statistikken og hvordan din virksomhed kan bruge tallene.

En ny publikation om sygefravær udkom d. 16. april 2024

Det var den første gang, at "Sygefravær 2023" offentliggøres. Dette skete som resultat af et projekt, der sigter mod at give virksomheder hurtigere adgang til sygefraværstallene. Målet er at hjælpe virksomheder med at reagere hurtigt på aktuelle tendenser og træffe bedre beslutninger. Selvom tallene blev offentliggjort tidligt i processen, lige efter DA har indsamlet data, er tallene er pålidelige på det niveau, de præsenteres. Sygefravær 2023 er stort set baseret på de samme data som de endelige tal. Størstedelen af de større virksomheder har allerede indberettet deres data, og der er fjernet indberetninger, der vurderes som "fejlindberetninger" samt systemfejl. Data valideres yderligere manuelt forud den endelige udgivelse af FraværsStatistikken 2023 i september. Det anbefales at bruge de endelige tal til detaljerede analyser, da de er mere grundigt bearbejdede og offentliggøres på et mere detaljeret niveau.

Om FraværsStatistikken

Statistikken belyser den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke eller barselsorlov. Fravær skal være uregelmæssigt og betalt af arbejdsgiver eller offentlig kasse. Regelmæssigt fravær som ferie og andre fridage indgår ikke i statistikken.

Offentliggørelserne viser om nogle specifikke aldersgrupper eller personalekategorier har et særlig højt eller lavt fravær. Virksomheder kan bruge statistikken til at kvalificere deres arbejde med fravær og arbejdsmiljø, og sammenligne sig med andre på tværs af brancher, regioner, arbejdsfunktioner og ansættelsesvilkår.

Hvad er formålet med FraværsStatistikken?

Viden om sammensætning og udvikling af fravær fra arbejde skal hjælpe med at nedbringe sygefraværet og at bidrage til en større og mere sundere arbejdsstyrke.

Hvad måler statistikken?

Fravær er defineret som 

  • uregelmæssig i hyppighed og længde, og hvor omfanget derfor ikke er kendt på for-hånd.  Regelmæssigt fravær som ferie og andre fridage indgår ikke i statistikken. De er kendt på forhånd ud fra overenskomster og ferielov. 
  • betalt fravær fra at udføre sit arbejde - uanset om dette er betalt af arbejdsgiver eller offentlig kasse.

Vigtige begreber

Virksomheder indberetter oplysninger om medarbejderens fraværstyper

  • egen sygdom (sygefravær)
  • børns sygdom
  • arbejdsulykke
  • barselsorlov 
  • andet fravær.  

Hvordan beregnes fraværet?

Andel af den mulige arbejdstid som lønmodtagerne er væk fra arbejde. I fraværsprocent eller fraværsdage per beskæftiget.

Fraværsprocent=Fraværstimer/(præsterede timer+fraværstimer)*100

Præsterede timer=mulig arbejdstid-overarbejde

Mulig arbejdstid=alle arbejdsdage – feriedage – særlige feriedage- omsorgsdage –andre helligdage-andre fridage (som 1.maj)

Længde og hyppighed af fravær. I fraværsdage per fraværsperiode. For eksempel hvor mange dage har lønmodtageren har været væk fra arbejde af en bestemt fraværstype.

Alt data bliver vægtet. Ved at anvende vægte korrigeres der for evt. skævheder i stikprøven eller hvis der mangler en indberetning eller hvis medarbejdere er ansat på deltid.

Hvor kommer data fra?

DA har siden 1972 udarbejdet FraværsStatistik på baggrund af frivillige indberetninger fra medlemsvirksomheder. Siden FraværsStatistikken blev lovpligtig i 2006, er den blevet udvidet til ca. 1.500 virksomheder. Data om den mulige arbejdstid hentes fra virksomhedens indberetning til DA´s årlige lønstatistik, StrukturStatistikken. Virksomheder tilmelder sig også frivilligt DA’s FraværsStatistik for at kunne sammenligne egne tal med branchens generelt.

Hvor mange er i statistikken?

Omkring 750.000 ansættelsesforhold i 2023 repræsentativ for DA-området.

Hvem er med?

Lønmodtagere over 18 år.

Referencetid

Kalenderåret

Hvor ofte?

Statistikken offentliggøres årligt ultimo september.

Yderligere information

Hent tal for brancher og tidligere perioder af FraværsStatistikken

Tjek NetStat for at sammenligne din egen virksomhed med resten af branchen. Du kan også abonnere vores nyhedsbreve og modtage vores tal direkte i indbakken. Gratis for medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet. Andre henvises til webshoppen eller kontakt os på mail.

Få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

 

Læs mere om

FRAVÆRSSTATISTIK