Flere skifter job - Især i serviceerhverv

JobskifteStatistik

Flere skifter job - Især i serviceerhverv

Statistik-Nyt

Hver tredje stilling på DA-området er blevet besat af en ny medarbejder i 2017. Samtidigt stopper næsten lige så mange i deres job. Det viser DA´s seneste tal fra PersonaleomsætningStatistikken.

Hver tredje får et nyt job i 2017

I alt er 32,1 pct. af alle jobs tiltrådt af en ny medarbejder i 2017. 28,8 pct. af alle medarbejdere har sagt farvel til deres stilling samme år. Personaleomsætningen er i 2017 højest i serviceerhverv og lavest i fremstilling. Fælles for alle hovedbrancher er at flere starter end stopper i deres jobs. Arbejdere skifter oftere job end funktionærer. I alt er personaleomsætningen steget med 1,4 pct.- point i tilgang og 0,9 pct.-point i afgang siden sidste år.

Tilgang og afgang i forskellige hovedbrancher

Serviceerhverv har med en tilgang på 36,6 pct. og en afgang på 33,4 pct. den højeste personaleomsætning i 2017, jf. tabel 1. Fremstilling har med en tilgang på 21,7 pct. og en afgang på 18,9 pct. den laveste personaleomsætning i 2017. Bygge og anlæg har en tilgang på 31,6 pct. og en afgang på 27,1 pct. Alle hovedbrancher har en større tilgang end afgang.

Arbejdere skifter oftere job end funktionær

For hele DA-området er både tilgangen og afgangen tiltaget for arbejdere sammenlignet med forrige periode. Blandt funktionærer er tilgangen steget og afgangen faldet lidt. I alt er personaleomsætningen steget med 1,4 pct.- point i tilgang og 0,9 pct.-point i afgang siden sidste år.

Brug for yderligere information

Læs mere om hovedresultaterne i nyhedsbrevet eller gå i dybden med detaljerede tal i publikationen.

Kontakt salg@da.dk hvis du ønsker at benchmarke for din virksomhed i forhold til resten af branchen. Vi kan levere særkørsler på alt fra specifikke arbejdsfunktioner, delbrancher eller virksomhedsstørrelser.

Sådan har vi gjort

PersonaleomsætningsStatistik beskriver hvor mange skifter job på DA-området. I 2017 er populationen 950.000 jobs for året og rundt omkring 550.000 jobs for hvert kvartal. Jobskifte opgøres for forskellige brancher og for forskellige grupper af medarbejdere.

Jobskifte kan være et nyt job eller en ny stilling i den samme virksomhed eller mellem to forskellige virksomheder. Det er et måltal for hvor mange er startet i et nyt job ”tilgang” og for hvor mange er stoppet ”afgang”. Der laves ingen samlet tal for personaleomsætningen.

 

 

Læs mere om

JOBSKIFTESTATISTIK