JobskifteStatistik

Danskere skifter job som aldrig før

Statistik-Nyt

Personaleomsætningen på DA-området slår ny rekord. Næsten 4 ud af 10 medarbejdere på virksomheder inden for DA-området har fået et nyt job i 2021. Især inden for serviceerhverv og fremstilling er der ansat nye medarbejdere. 3 ud af 10 danskere er stoppet i deres job fra 2020 til 2021. Hermed er afgangen også steget, omend i en mindre grad og mest inden for fremstilling.

I løbet af 2021 er arbejdsmarkedet igen kommet i højt gear, hvor et kraftfuldt opsving medfører mange jobåbninger. Virksomhederne er igen begyndt at ansatte nye medarbejdere, efter de har holdt sig tilbage under coronapandemien. Det fører til en stor stigning i tilgangen fra 27,5 procent i 2020 til 38,4 procent i 2021. Afgangen er også steget fra 30,5 procent i 2020 til 31,5 procent i 2021.

Fejl i JobskifteStatistikken 2021 er rettet (status: 30.05.2023)

Vi har konstateret en fejl i teksten og figuren vedr. jobskifte i fremstilling i  JobskifteStatistik 2021. Fejlen er nu rettet.

 

Høj tilgang i servicebranchen

Efter to år med lockdowns og coronarestriktioner er der kommet gang i servicebranchen. Serviceprægede erhverv er hovedbranchen, hvor tilgangen er steget mest. Her er tilgangen gået fra 30,6 procent i 2020 til 44,5 procent i 2021. Afgangen er forblevet nogenlunde stabil fra 35,4 procent i 2020 til 36,2 procent i 2021.

Vikarbureauer og arbejdsformidling havde en tilgang på 96,5 procent, dvs. at næsten alle ansatte i den delbranche er startet i et nyt job i 2021. I hotel- og restaurationsbranchen er 6 ud af 10 medarbejdere startet i et nyt job.

I fremstilling stiger både tilgang og afgang

Tilgangen i fremstilling er steget fra 18,4 procent i 2020 til 26,8 procent i 2021. Afgangen er steget fra 19,3 procent i 2020 til 21,0 procent i 2021.

Tæt på uændret omsætning inden for bygge og anlæg

Bygge og anlæg var den hovedbranche som er mindste påvirket af coronapandemien i forhold til jobskifte. Her er tilgangen steget fra 28,7 procent i 2020 til 31,5 procent i 2021. Afgangen er 27 procent i 2020 og 28,8 procent i 2021.

Unge mennesker står for størstedelen af jobskifte i 2021

Jobskifte er generelt højere i starten af arbejdslivet, men i 2021 er stigningen i tilgangen især båret af unge mennesker. I alt har 6 ud af 10 danskere mellem 18 og 24 år fået et nyt job i 2021. Lidt over 4 ud af 10 af dem er stoppet i jobbet.

Brug for yderligere information

Du kan:

  • hente tallene bag hovedresultaterne i regneark (tilgængeligt for alle) eller
  • gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen JobskifteStatistik 2021 (for betalende kunder eller medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet/via NetStat)

Find mere information om statistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

JOBSKIFTESTATISTIK