KonfliktStatistik

Færre konflikter i 2. kvartal 2022

Statistik-Nyt

Antallet af konlikter i 2. kvartal 2022 er faldet i forhold til sidste kvartal. I alt var der 2.289 tabte arbejdsdage som følge af 26 overenskomststridige arbejdsstandsninger. Løn og overenskomstforhold udgør størstedelen af konflikterne. Niveauet for konflikter har generelt været lavt i de senere år.

I 2. kvartal 2022 var der 26 overenskomststridige arbejdsstandsninger, der førte til 2.289 tabte arbejdsdage.

 

Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 45,7 personer og var af 1,1 dags varighed. Tallene skal ses i lyset af, at konfliktomfanget er faldet  i de senere år. I 1. kvartal 2022 var der en lille stigning i antallet af tabte dage, og i 2. kvartal 2022 ligger antallet fortsat i samme niveau. Der er færre konflikter for et andet kvartal på året. I 2019, som havde det sidste 2. kvartal før coronapandemien, var der 2.335 tabte arbejdsdage.

Løn og overenskomstforhold stod for størstedelen af konflikter

De to hyppigste årsager til konflikter i 2. kvartal 2022 var løn og overenskomstforhold. Konflikter omkring løn og andre betalingsforpligtelser ledte til 16 konflikter og 2125,9 tabte arbejdsdage. Overenskomstforhold ledte til 2 konflikter og 75,4 tabte arbejdsdage. De to konfliktårsager stod samlet for 96 pct. af årets tabte arbejdsdage.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonfliktStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Siden 2. kvartal 2022 er DA gået over til et nyt indberetnignssystem for konflikter. Ændringer forventes ikke til at påvirke de overordnede offentliggørelsesgrupper.

Læs mere om

KONFLIKTSTATISTIK