KonfliktStatistik

Flere tabte arbejdsdage på DA-området

Statistik-Nyt

I 1. kvartal 2023 var der kun få konflikter på DA-området. I alt var der 28 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som involverede i gennemsnit 30,4 personer og varede 1,9 dage. Antallet af tabte arbejdsdage ligger på 2.444 dage. De fleste konflikter omhandlede uenigheder om arbejdstid og fravær samt om tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Der var relativt få konflikter om løn, muligvis på grund af overenskomstforhandlingerne OK23, som netop var i gang på samme tid.

I 1. kvartal 2023 var der 28 overenskomststridige arbejdsstandsninger, der førte til 2.444 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede gennemsnitligt 30,4 personer og varede 1,9 dage. 

 

Arbejdstid og fravær står fortsat for størstedelen af konflikter

De to mest almindelige årsager til konflikter i 1. kvartal 2023 var uenigheder om arbejdstid og fravær og omkring tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. De to konfliktårsager stod for 82% af de tabte arbejdsdage. Konflikter omkring arbejdstid og fravær var ansvarlige for tre af konflikterne og resulterede i 1.244 tabte arbejdsdage, mens konflikter om tillids- og sikkerhedsrepræsentanter førte til 2 konflikter og 771 tabte arbejdsdage. Der var kun få konflikter om løn, som muligvis skyldes de igangværende overenskomstforhandlinger på det tidspunkt.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonfliktStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONFLIKTSTATISTIK