KonfliktStatistik

Mange tabte arbejdsdage på DA-området

Statistik-Nyt

I løbet af 2. kvartal 2023 blev der registreret en markant stigning i antallet af arbejdsstandsninger på DA-området. I alt var der 50 konflikter, der resulterede i en samlet tabt arbejdstid på 5.870 dage. Gennemsnitligt deltog omkring 47 personer i hver konflikt, som typisk varede i 2,5 dage. Hovedparten af disse konflikter drejede sig om uenigheder angående løn og aflønning af medarbejdere.

I 2. kvartal 2023 var der 50 arbejdsstandsninger, som var i strid med overenskomster, hvilket medførte en samlet tabt arbejdstid på 5.870 dage. Gennemsnitligt var 47,3 personer involveret i disse konflikter, som typisk varede i 2,5 dage.

 

 

 

Løn udgør hovedårsagen til de fleste konflikter

De to hyppigste årsager til konflikter i 2. kvartal 2023 var uenigheder om løn og andre betalingsforpligtelser samt overenskomstforhold. Disse to årsager tegnede sig for hele 96 procent af de tabte arbejdsdage. Konflikter relateret til løn- og andre betalingsforpligtelser resulterede i 32 konflikter og medførte 4.898 tabte arbejdsdage, mens konflikter vedrørende overenskomstforhold førte til 7 konflikter og 745 tabte arbejdsdage.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonfliktStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONFLIKTSTATISTIK