Sådan evaluerer vi

DA Åben Virksomhed har modtaget en bevilling fra Teknologipagten, der skal sikre at indsatsen evalueres, så vi ved om metoden virker. Evalueringen gennemføres af konsulentvirksomheden Epinion.

Evalueringen skal gøre os klogere på, hvordan mødet med og undervisning hos private virksomheder skaber interesse for naturvidenskab, teknologi og it hos børn og unge – og hvordan den interesse kan udvikle sig til et senere karrierevalg.

Evalueringen trækker bl.a. på internationale erfaringer fra lignende indsatser.

Det er meningen, at evalueringen skal bidrage med viden, der skal udvikle og forbedre vores egen metode, danne grundlag for fremtidige indsatser, og også meget gerne kunne bruges af andre i Danmark, der arbejder med skole-virksomhedssamarbejde.

Evalueringen løber indtil vinter 2021. Resultatet af evalueringen vil blive offentliggjort primo 2022.

› Om Åben Virksomhed

› Overblik over undervisningsforløb

› Vores metode

› Kontakt os

› Vores Advisory Board

› Samarbejdspartnere