Så evaluerer vi

DA Åben Virksomhed har modtaget en bevilling fra Teknologipagten, der skal sikre at indsatsen evalueres, så vi ved om metoden virker.

Evalueringen skal gennemføres af en konsulentvirksomhed, så DA ikke evaluerer sig selv. Copenhagen Economics er udvalgt til at gennemføre evalueringen.

Evalueringen skal gøre os klogere på, hvordan mødet med og undervisning hos private virksomheder skaber interesse for naturvidenskab, teknologi og it hos børn og unge – og hvordan den interesse kan udvikle sig til et senere karrierevalg.

Evalueringen vil blandt andet trække på internationale erfaringer fra lignende indsatser.

Det er meningen, at evalueringen skal bidrage med viden, der skal udvikle og forbedre vores egen metode, danne grundlag for fremtidige indsatser, og også meget gerne kunne bruges af andre i Danmark, der arbejder med skole-virksomhedssamarbejde.

Evalueringen vil tage udgangspunkt i de DA Åben Virksomhed-forløb, der foregår i skoleåret 2019/2020. Resultatet af evalueringen vil blive offentliggjort i efteråret 2020.

› Om Åben Virksomhed

› Vores metode

› Kontakt os

› Vores Advisory Board