Vores metode

DA Åben virksomhed har udviklet en fast metode, som alle undervisningsforløb skal leve op til. Metoden skal sikre, at tilbuddene er vedkommende og relevante for skolerne og den læring, der foregår her, og samtidig give virksomheder et godt grundlag for at indgå.

I samarbejde med faglærere udvikler vi undervisningsforløb, der passer ind i de faglige mål for de relevante fag i grundskolen eller gymnasiet. I alle undervisningsforløb foregår en del af undervisningen på en virksomhed eller med en virksomhedsrepræsentant.

Når det undervisningsfaglige er på plads, sørger vi for at finde virksomheder, som vil stå som afsender af tilbuddet lokalt.

Alle undervisningstilbud er gratis og landsdækkende. 

I dette dokument kan du læse mere om vores metode og principperne for udvikling af undervisningsmateriale til grundskolen. De undervisningsmaterialer vi udvikler til gymnasiet følger samme principper.