Christiane Mißlbeck-Winberg

Christiane Mißlbeck-Winberg

Kontakt

Telefon

33 38 92 40

Mobil

29 20 02 40Image

Christiane Mißlbeck-Winberg

Europapolitisk chef

Christiane Mißlbeck-Winberg er leder af DA’s europapolitiske afdeling og DA’s kontor i Bruxelles. Christiane arbejder primært med interessevaretagelsen på det europapolitiske og internationale område. Ud over at repræsentere DA i den europæiske paraplyorganisation BusinessEurope er hun bl.a. medlem af regeringens Implementeringsråd, Europabevægelsens styregruppe og Eurofounds bestyrelse.

Christiane er uddannet gymnasielærer fra Tyskland, Frankrig og USA og har blandt andet undervist som seminarielærer i Danmark og arbejdet med international uddannelses- og erhvervspolitik i forskellige ministerier gennem 15 år.

”At arbejde i DA betyder for mig at kunne være med til at sikre danske virksomheder de bedst mulige vilkår i en stadig skarpere international konkurrence. Og her nyder jeg hver dag, at jeg kan sparre og samarbejde med dygtige kollegaer – uanset om de sidder i København, Bruxelles eller et helt tredje sted.”

EU og forhandling