Jens Skovgaard Lauritsen

Jens Skovgaard Lauritsen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 93 91

Mobil

+45 29 20 03 91


Image

Jens Skovgaard Lauritsen

Chefkonsulent

Jens Skovgaard Lauritsens opgaver vedrører især interessevaretagelse på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet. Opgaverne omfatter forhandling med myndigheder om initiativer til nye og ændrede regler, regelforenkling, håndhævelse og tilsyn med virksomheder. Jens' fagområder vedrører særligt arbejdsulykker og kemisk arbejdsmiljø. Dertil har Jens enkelte internationale opgaver på arbejdsmiljøområdet, særligt som suppleant i arbejdsgruppen om kemi under Det Rådgivende Udvalg. Endelig er Jens medlem af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

Jens er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet som kontorchef i Arbejdstilsynet.

"Jeg sætter særlig pris på, at dagligdagen er præget af en stærk samarbejdskultur på et meget højt fagligt niveau. Der er et fælles engagement om DA's indsats for, at arbejdsmiljøreglerne naturligvis sikrer et godt arbejdsmiljø ude på virksomhederne, men i højere grad uden at medføre unødvendige byrder og bureaukrati for virksomhederne."

Arbejdsområder

Arbejdsmiljø og sundhed