Steen Müntzberg

Steen Müntzberg

Kontakt

Telefon

33 38 92 86

Mobil

29 20 02 86


Image

Steen Müntzberg

Vicedirektør

Steen leder området, der står for at koordinere overenskomstforhandlinger i DA og varetage interesser på det ansættelsesretlige og EU-retlige område. Udover at forberede og gennemføre koordinering af DA’s medlemsorganisationers overenskomstforhandlinger beskæftiger området sig også med spørgsmål om den danske model på arbejdsmarkedet, flexicurity, ligebehandlings- og ligelønsspørgsmål, persondata, ytringsfrihed og whistleblowerordninger, forskelsbehandling, ferie samt forhandling og implementering af diverse EU-direktiver om udstationering, arbejdsvilkår og work-life-balance.

Steen er jurist fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat som national expert i EU-kommissionen og i Beskæftigelsesministeriet.

”Jeg kan lide at arbejde i DA, fordi jeg sammen med dygtige og engagerede kolleger og modparter får mulighed for arbejde med løsninger på nogle af de udfordringer, som arbejdsmarkedet løbende bliver stillet over for.”

Overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret