Stressniveauet falder

Arbejdsmiljø og sundhed

Stressniveauet falder

Artikel

Fra 2016 til 2018 er andelen af beskæftigede, der ofte føler sig stressede, faldet. Særligt kvinderne i alderen 18-24 år har oplevet et stort fald.

Stress fylder meget i både medierne og danskernes bevidsthed. Og selvom stress er et alvorligt problem for mange, særligt de unge og studerende, peger de seneste tal nu på, at udviklingen går i den rigtige retning. I hvert fald for den beskæftigede del af befolkningen.

Ifølge data fra Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelse 2018, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag, så var det 13,5 pct. af de beskæftigede, der i 2018 selv vurderede, at de over en periode på to uger ofte har følt sig stressede. Det er et fald set i forhold til tidligere år.

 

Beskæftigede er i forvejen blandt de grupper i samfundet, som føler sig mindst stressede. Kun efterlønsmodtagere melder om et lavere stressniveau.

I 2012, 2014 og 2016 var der kun små variationer mellem, hvor stor en andel af beskæftigede, der følte sig stressede. Problemet er heller ikke vokset betydeligt i de foregående år, men det markante fald i 2018 kan være et første tegn på, at den flade kurve er knækket og endelig peger nedad.

Undersøgelsen siger dog hverken noget om årsagen til stressfølelsen eller graden af alvor. Når de beskæftigede vurderer, at de har følt sig stressede inden for de seneste 14 dage, så kan forklaringerne være mange. Høje forventninger til sig selv, arbejdspres, eller slet og ret en kort forbigående periode med travlhed i privatlivet eller på arbejdspladsen.

Forbedring blandt unge kvinder

Faldet i andelen af beskæftigede, der føler sig stressede, viser sig på tværs af både alder og køn. Der er dog et særligt stort fald for kvinderne i alderen 18-24 år, hvor andelen falder med hele 6 pct. point fra 2016 til 2018. Det er positivt, da samme aldersgruppe havde den absolut højeste andel af beskæftigede, der ofte følte sig stressede i 2016.

 

For kvinderne i alderen 25-34 er andelen dog steget en smule fra godt 19 til knap 21 pct. De er dermed den eneste aldersgruppe, hvor der siden 2016 er sket en stigning af antallet, der ofte føler sig stressede. Hos mændene er det dog samme aldersgruppe, der har oplevet det største fald siden 2016.

 

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED