Beskæftigelse

Store kommunale forskel i antal lukkedage

DA Analyse

Sommerferien ruller, og det betyder feriepasning i mange daginstitutioner. Der er dog stor forskel på kommunernes tilbud – både i sommerferien, men også set over et år. Mens nogle kommuner kun har meget få lukkedage, er der i andre kommuner omvendt mulighed for mere end 20 lukkedage årligt.

Den store forskel i lukkedage gør sig også gældende i kommuner, der geografisk ligger tæt eller ved siden af hinanden. F.eks. er der i Kalundborg kommune 34 lukkedage, mens der i nabokommunerne Sorø kommune og Slagelse kommune er hhv. 9 og 6 lukkedage.

I landets kommuner er der i gennemsnit 12 dage, hvor forældre ikke kan aflevere deres barn i den vante institution.

 

En lukkedag er defineret ved en almindelig hverdag, hvor institutionen har lukket. En almindelig hverdag er alle dage på nær weekender, helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag. Institutionen har pligt til at tilbyde alternativ pasning, såfremt der holdes lukket på en almindelig hverdag.

For mange institutioner rundt omkring i landet er en typisk lukkedag fredagen efter Kristi himmelfart. Mange holder også lukket tre dage før påske og mellem jul og nytår. Den store forskel mellem kommunerne kommer i høj grad fra, hvordan kommuner tilbyder pasning i sommerferien. F.eks. er der i Herning kommune arrangeret mulighed for sampasning i hele 6 uger i sommerferien.

Der er ligeledes stor forskel på, hvornår en kommune vurderer, at det er nødvendigt at arrangere lukkedage. I nogle kommuner er kriteriet for en lukkedag, at 80 pct. af de indskrevne ikke har behov for pasning. Det betyder, at børnene stadig kan passes i deres vante institution, hvis 20 pct. af børnene har et pasningsbehov. I andre kommuner er det kun krævet, at halvdelen af børnene ikke har behov for pasning.

Sådan har vi gjort

Vi har hentet antallet af lukkedage via de enkelte kommuners hjemmesider. De fleste kommuner skriver, hvornår kommunens institutioner holder lukket. Det har ikke været muligt at finde antallet af lukkedage for Fanø, Haderslev, Solrød eller Svendborg.

Uanset om kommunen kalder det sampasning, alternativ pasning, feriepasning eller noget helt fjerde, har vi defineret dette som en lukkedag. Det er dog afgørende, at kommunen decideret har aftalt omfanget af lukkedage, for at de er med i opgørelsen. Der er eksempelvis kommuner, der ikke har lukkedage, men hvor der fortsat er mulighed for, at enkelte institutioner kan holde lukket, hvis der kun er få børn med pasningsbehov. For opgørelsen skelnes der derfor mellem, om en kommune planlægger at afholde lukkedage, eller om en kommune giver mulighed for det under fastsatte kriterier.

Der er i nogle kommuner forskel fra institution til institution, hvornår de holder lukket. For disse kommuner har vi taget et gennemsnit for alle institutioner.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE