Løn og ansættelse

Q&A om den nye barselsmodel

Artikel

Den nye barselsmodel giver anledning til en række spørgsmål: Hvorfor skal far tvinges til barsel? Hvad med soloforældre? Får man løn under barslen? Læs svarene her.

Hvordan er det her et vigtigt skridt for ligestillingen?

Modellen gør op med tanken om, at mor naturligt skal have størstedelen af barslen, og at det skal være et aktivt valg for far, hvis han også gerne vil have barsel. Med den nye model er barslen som udgangspunkt fordelt helt ligeligt mellem forældrene, og man skal nu træffe et aktivt valg, hvis det skal fordeles anderledes. Det er en helt ny måde at tænke barsel på, og det vil være med til at sikre, at kvinder ikke pr automatik er markant længere væk fra arbejdspladsen end mænd.

Hvad med regnbuefamilierne?

Aftalen mellem DA og FH forholder sig ikke direkte til regnbuefamilier, men det vil blive drøftet af politikerne, når modellen skal gøres til lov. Der er et politisk forslag om, at op mod 4 forældre skal kunne dele den ikke-øremærkede barsel.

Hvad med enlige mødre/fædre?

Aftalen mellem DA og FH forholder sig ikke direkte til enlige forældre. Men det vil blive drøftet af regeringen, når modellen skal gøre til lov, og de vil helt sikkert finde en løsning, der ikke stille barnet dårligere.

Hvor meget af fars barsel bliver betalt, og bliver det med fuld løn?

Det kommer an på, om far har en overenskomst eller er ansat på en kontrakt, der giver ret til løn under barsel. Derudover er der ret til barselsdagpenge.

Hvor meget af mors barsel bliver betalt, og bliver det med fuld løn?

Det kommer an på, om mor har en overenskomst eller er ansat på en kontrakt, der giver ret til løn under barsel. Derudover er der ret til barselsdagpenge.

Hvis far fravælger sin barsel, går den så tabt?

Hvis far vælger ikke at ville have de 11 ugers øremærkede barsel med sit barn, går ugerne tabt. Præcis som mors øremærkede barsel også ville gøre det.

Kan man ikke dele barslen uden et lovindgreb?

Mor tager 8 gange mere barsel end far – sådan har det set ud de sidste 10 år. Med den nye model ønsker vi at gøre op med, at kvinden pr automatik tager størstedelen af barslen

Bliver det frie valg for familierne ikke begrænset med den her nye model?

Der er stadig en høj grad af fleksibilitet i den nye model. Ud over de 2 x 11 uger, der er øremærket til mor og far eller medforælder, så har forældrene samlet 26 uger, der frit kan overføres imellem dem.

Hvorfor skal far tvinges til at tage barsel?

Der er ingen, der tvinger far til barsel. Den nye barselsmodel er en mulighed, som man kan vælge at tage imod eller lade være. Men hvis man ønsker at samfundet skal finansiere ens barsel, så er det rigtignok rammerne i modeller, der kommer til at gælde.

Hvornår træder loven i kraft?

Det nye orlovsdirektiv fra EU skal være implementeret senest den 2. august 2022

 

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE