Statistik

DA Statistik udgivelser før 2018

Artikel

Dengang DA begyndte med at måle løn i 1907, tjente en arbejder i gennemsnit 39 øre i timen. Tager man højde for, hvordan priserne er steget gennem tiden, svarer det til en løn på godt 25,92 kr. i 2018. Men lønnen var i 2018 steget til 235,46 kr. i timen, og en arbejder tjener dermed 9 gange så meget i dag som for godt 110 år siden. Læs mere om det og meget andet i vores historiske publikationer.

Mange konflikter mellem arbejdsgivere og lønmodtagere udsprang i starten af det 20. århundrede af forskellige opfattelser af, hvad markedsprisen for et givet stykke arbejde var. Derfor besluttede DA’s hovedbestyrelse i 1907 at etablere en lønstatistik, fordi et gennemsigtigt arbejdsmarked bedst fremmes med tal om løn, som er retvisende og anerkendte af alle. Det var opstarten på DA´s LønStatistik. Historien er beskrevet i Lønstatistik gennem 100 år - fra 1907 til 2007.

Vores statistikker er løbende blevet vurderet, udviklet og tilpasset tidens behov. I 1993 kom DA’s LønStatistik til sin nuværende form med en opdeling i StrukturStatistik, KonjunkturStatistik og International Lønstatistik. I den forbindelse er der blevet udgivet et særnummer Den ny Lønstatistik til lønstatistikkens baggrund, formål og metoder.

Nye statistikker er kommet til, mens andre blevet afviklet. I årene 2003-2014 var DA’s BeskæftigelsesIndikator for  eksempel kilde til data om beskæftigelsesudvikling. Siden er der kommet andre beskæftigelsesstatistikker til, og vi har derfor indstillet udgivelsen af den.

Vi har samlet vores fast tilbagevendende udgivelser for årene 1993-2017 i oversigten nedenfor, så du selv kan gå på opdagelse i løn- og personalestatistik om DA-området. Du kan downloade dem ved at trykke på titlen i tabellen ud for dem, du er interesseret i. Publikationerne er forbeholdt vores medlemmer eller betalende kunder. Studerende og forskere kan efter konkret vurdering også få adgang til statistikkerne ved at kontakte os.

 

Udgivelser efter d. 2. kvartal 2018 kan du finde her.

Læs mere om

STATISTIK