International LønStatistik

FORTSAT STIGENDE LØNUDVIKLING I UDLANDET

Statistik-Nyt

I udlandet var lønstigningen på 5,4 pct. inden for fremstilling for 2. kvartal 2023, og den er tiltaget siden 4. kvartal 2021. I Danmark var lønstigningen 3,4 pct. for samme periode. Forskellen mellem den danske lønudvikling og den udenlandske er på 2,0 pct.-point for 2. kvartal 2023. Effekten fra de danske overenskomstaftaler i 2023 ses endnu ikke fuldt ud i de danske tal.

Den sammenvejede lønstigningstakt for fremstilling i udlandet lå på 5,4 pct. fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. I Danmark steg lønnen 3,4 pct. inden for fremstilling i 2. kvartal, hvor den steg 2,9 pct. for perioden 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Udviklingen i den udenlandske lønstigningstakt kan navnlig forklares med større stigninger i lønstigningstakten for Tyskland og Storbritannien, hvilket også var gældende for kvartalet før.

I Tyskland fortsætter en høj lønstigningstakt for 2. kvartal 2023 på 5,9 pct. som dog er lavere end kvartalet før, hvor lønstigningstakten var på 6,6 pct. Lønstigningstakten i Storbritannien stiger for 2. kvartal 2023 med en lønstigningstakt på 8,3 pct., mens lønstigningstakten kvartalet før var på 6,6 pct.

De danske overenskomstaftaler fra foråret 2023 vil få større effekt i tallene for 3. kvartal 2023, hvor den aftalte forhøjelse af arbejdsgivers pensionsbidrag med 2 procentpoint indgår i løntallene. Det forventes derfor, at spændet i lønstigningstakter mellem Danmark og udlandet mindskes for næste kvartal.

 

Tiltagende lønudvikling inden for bygge og anlæg

I udlandet steg lønnen inden for bygge og anlæg 4,9 pct. fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. Den udenlandske lønstigningstakt stiger i forhold til kvartalet før, hvor lønstigningstakten var på 4,5 pct. I Danmark falder lønstigningstakten til 3,6 pct. for perioden 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 i forhold til en lønstigningstakt på 3,8 pct. kvartalet før.

Og ligeså inden for handel

Inden for handel steg lønnen i udlandet 5,2 pct. fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023, hvilket er højere end lønstigningstakten for kvartalet før på 5,0 pct. I Danmark steg lønnen 3,3 pct. fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. Lønudviklingen stiger i forhold til kvartalet før fra 2,9 pct.

Transportens lønstigningstakter stiger i udlandet

Den udenlandske lønstigningstakt inden for transport stiger 7,1 pct. fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. Lønstigningstakten for udlandet tiltager dermed med 1,3 pct.-point fra 5,8 pct. for 1. kvartal 2023. Den danske lønstigningstakt er på 3,8 pct. for 2. kvartal 2023 og den stiger fra 3,0 pct. for 1. kvartal 2023.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om statistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK