Konjunkturstatistik

Svagt tiltagende lønudvikling i 3. kvartal 2022

Statistik-Nyt

I 3. kvartal 2022 var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området 3,5 pct., og lønudviklingen er dermed tiltaget en smule med 0,1 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2022. Udviklingen skyldes marginalt højere lønstigninger inden for både fremstilling og service. Det samme gør sig også gældende for arbejdere og funktionærer isoleret set.

Lønomkostningerne på DA-området stiger med 3,5 pct. fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Lønstigningstakten tiltager dermed med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før. Den svagt tiltagende udvikling drives af, at lønstigningstakten inden for både fremstilling og service tiltager med 0,1 pct.-point og lander på henholdsvis 3,3 og 3,4 pct. i 3. kvartal 2022. For bygge og anlæg er der tale om en uændret lønudvikling på 4,4 pct. i samme periode. Derudover er bidraget fra genebetalinger tiltaget med 0,1 pct.-point, hvilket også er med til at skubbe lønstigningstakten i opadgående retning.

 

Lønudviklingen tiltager en smule inden for fremstilling

Inden for fremstillingsvirksomhed tiltager lønudviklingen med 0,1 pct.-point og lander på 3,3 pct. i 3. kvartal 2022. Den tiltagende lønudvikling drives af en positiv ændring i lønstigningstakten for arbejdere på 0,2 pct.-point, hvor lønstigningstakten i tredje kvartal lander på 3,4 pct. For funktionærer er lønstigningstakten uændret på 3,2 pct.

Også svagt tiltagende lønudvikling inden for service

Udviklingen i lønomkostningerne inden for servicevirksomhed tiltager også med 0,1 pct.-point og lander på 3,4 pct. i 3. kvartal 2022. Her er der tale om en tiltagende lønudvikling på 0,1 pct.-point for både funktionærer og arbejdere, hvor lønstigningstakten lander på henholdsvis 3,3 og 3,5 pct. i 3. kvartal 2022. 

Uændret lønudvikling inden for bygge og anlæg

Lønstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed er med 4,4 pct. uændret i forhold til de tre foregående kvartaler, og det vil sige, at lønstigningstakten har været den samme siden 4. kvartal 2021. Der er dog bevægelser inden for hovedbranchen, da lønstigningstakten for funktionærerne tiltager med 0,2 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2022 og lander på 3,7 pct. i 3. kvartal 2022, mens stigningstakten for arbejderne aftager med 0,1 pct.-point og ender på 4,6 pct.

Samlede arbejdsomkostninger stiger også 3,5 pct.

Den årlige stigning i de øvrige medarbejderomkostninger er 0,03 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Det betyder, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 3,5 pct., hvilket er det samme som lønomkostningerne alene. Den forholdsvis lille stigning i øvrige medarbejderomkostninger skyldes, at der er flere omkostninger, som falder denne gang, herunder finansieringsbidrag til ledige, syge m.v., bidrag til lønmodtagernes garantifond (LG) og arbejdsskadeafgift. Som modvægt er der en stigning i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), som gør, at de øvrige medarbejderomkostninger alligevel stiger en lille smule.

Lyntal viste også lønudvikling på 3,5 pct.

Fra og med 2. kvartal 2022 er der offentliggjort lyntal (eller tidlige tal) for lønudviklingen. For hele DA-området viste lyntallet en stigning på 3,5 pct. i 3. kvartal 2022, hvilket er det samme som de endelige tal i denne offentliggørelse. Der er små afvigelser mellem lyntallene og de endelige tal for hovedbrancherne, mens der for arbejdere og funktionærer er tale om præcis de samme tal.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK