Konjunkturstatistik

Lyntal for 3. kvartal 2023 indikerer lønudvikling på 4,8 procent for DA-området

Statistik-Nyt

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området i 3. kvartal 2023 på 4,8 procent. Lyntallet er en indikator for den årlige lønudvikling i det seneste kvartal og offentliggøres umiddelbart efter kvartalets udløb. De endelige tal for kvartalet offentliggøres onsdag den 15. november 2023 og indeholder – udover de endelige tal – også tal på et mere detaljeret niveau. Denne udgivelse er blevet rettet kl. 15.00 den 2. oktober 2023. I sidste afsnit kan du læse om baggrunden for rettelsen.

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 4,8 procent i 3. kvartal 2023, hvilket er 1,4 procentpoint højere end i foregående kvartal. For hovedbranchen fremstilling viser lyntallet en årlig stigning i lønomkostningerne på 5,0 procent og er derved tiltaget med 1,6 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2023.  For service viser lyntallet også en tiltagende lønudvikling på 1,2 procentpoint til 4,6 procent i 3. kvartal 2023. Også for bygge og anlæg viser lyntallet en tiltagende lønudvikling på 1,8 procentpoint, hvor lønstigningstakten foreløbig lander på 5,4 procent.

For arbejdere er lønstigningstakten 5,4 procent på årsbasis ifølge lyntallet og er derved tiltaget med 1,7 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2023. Også for funktionærer viser lyntallet en tiltagende lønudvikling på 1,2 procentpoint til 4,3 procent i 3. kvartal 2023.

Tallene for 3. kvartal omfatter udmøntninger som følge af forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag typisk fra 8 til 10 procent, som aftalt ved OK2023.

 

Usikkerhedstal for lyntallene

Baseret på tidlige tal for kvartalerne 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 har det været muligt at beregne usikkerhedsmål for lyntallene. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval, som i grove træk betyder, at det endelige tal med 95 pct. sandsynlighed vil ligge indenfor dette interval. For DA-området er konfidensintervallet på +/- 0,2 pct.-point, hvilket vil sige, at der er 95% sandsynlighed for at det endelige tal ligger et sted mellem 4,6 og 5,0 pct. Der er en smule større usikkerhed knyttet til tallene for hovedbrancherne og arbejdere/funktionærer. Alle usikkerhedstal er at finde i excel-udgivelsen til lyntallene.

Baggrund for rettelse af Lyntal 3. kvartal 2023

Denne udgivelse er blevet rettet kl. 15.00 den 2. oktober 2023, da der er konstateret fejl i sammenligningen med 2. kvartal 2023. Lyntallene for de tre hovedbrancher var blevet sammenlignet med Lyntallene for 2. kvartal 2023 og ikke den endelige KonjunkturStatistik for 2. kvartal 2023. Den korrekte metode er at sammenligne med de endelige tal, hvilket også er tilfældet med tallet for hele DA-området samt arbejdere og funktionærer. Der har ikke været fejl i tallene, men kun i sammenligningsgrundlaget.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK