Statistik

InTstat - DA´s internationale lønstatistik

Artikel

Har du brug for at kende lønningerne i udlandet? Er du interesseret i udviklingen i Danmarks lønkonkurrenceevne? I DA’s elektronisk udtræksværktøj Intstat.da.dk har medlemmer af en arbejdsgiverorganisation på DA området mulighed for at lave udtræk på såvel lønudviklingen som lønniveauer for samtlige deltagerlande i DA’s internationale lønstatistik.

Datagrundlag kommer fra den internationale lønstatistik

I DA’s Internationale LønStatistik på intstat.da.dk finder du lønstatistik for 13 af Danmarks største samhandelslande. Statistikken giver virksomheder og brugere mulighed for at sammenligne lønudviklingen på tværs af lande. Den belyser den årlige og kvartalsvise udvikling i løn- og medarbejderomkostninger blandt Danmarks største samhandelslande, alt sammen noget som kan bidrage til at belyse udviklingen i Danmarks konkurrenceevne.


Instat.da.dk har virksomhederne mulighed for at:

  • sammenligne udviklingen i løn- og medarbejderomkostninger på tværs af lande
  • sammenligne niveauer for medarbejderomkostninger i såvel DKK som i national valuta på tværs af lande.
 

Læs mere om DA´s internationale lønstatistik. Ønsker du adgang til instat.da.dk, kontakt os.

Læs mere om

STATISTIK