JobskifteStatistik

Hver sjette over 60 år var ny i jobbet i 2019

Statistik-Nyt

Yngre medarbejdere skifter oftere job end ældre, men der er også mange over 60 år, som prøver kræfter med nye jobudfordringer. JobskifteStatistikken viser, at hver sjette over 60 år fik nyt job i 2019, og at hver fjerde er stoppet sidste år. For DA-området samlet viser statistikken, at 30,3 pct. startede i nyt job og 30,0 pct. sagde farvel til en stilling i 2019.

Hver tredje skiftede job på DA-området

I 2019 ligger omsætningen ganske tæt på tallene for året før. Tilgangen er næsten lige så stor som afgangen, hvor 30,3 procent af stillingerne på DA-området blev besat af en ny medarbejder i 2019. I 30,0 procent af stillingerne har en medarbejder forladt jobbet. Tilgangen er hermed faldet lidt i forhold til 2018, hvor den var på 31,9 procent. Afgangen er øget lidt i forhold til året før, hvor den var 29,4 procent.

Det lille fald i tilgangen og den svagt stigende afgang tegner samlet set et billede af en stort set uændret hastighed i jobskifterne på DA-området i forhold til 2018. Tilgang er næsten lige med afgang, og det viser, at jobskifte nu i endnu mindre grad drives af oprettelse af nye jobs.

 

Unge skifter oftere job end ældre

Hos de unge mellem 18 og 29 år var der flere, der startede end stoppede i deres job i 2019. De havde tilgang på 47,6 procent og afgang på 43,8 procent. Blandt de over 60 årige er tilgangen lavere end afgangen. Her var 16,5 procent startet i et nyt job og 23,5 procent var stoppet.

Størst jobskifte i servicebranchen

Langt størstedelen af unge mellem 18 og 29 år på DA-området arbejder i serviceprægede erhverv. I denne gruppe skifter hver anden medarbejder job årligt. Inden for bygge og anlæg skifter de yngre også hyppigt, og her er der 4 ud af 10, der skifter. Inden for fremstilling er omsætningen blandt unge lavere. Her startede 4 ud af 10 i nyt job i 2019, og hver tredje stoppede.

Arbejdere skifter oftere job end funktionærer

For alle aldersgrupper gælder det, at arbejdere skifter hyppigere job end funktionærer. Særlig er omsætningen høj blandt de yngre arbejdere, hvor hver anden mellem 18 og 29 år skiftede job i 2019. Også blandt de ældste funktionærer er tilgangen forholdvis høj. Her startede mere end hver tiende funktionær i nyt job i 2019.  

Brug for yderligere information

Du kan:
• hente tallene bag hovedresultaterne i regneark (tilgængeligt for alle) eller
• gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen JobskifteStatistik 2019 (for betalende kunder eller medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet/via NetStat)

Find mere information om statistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Siden udgivelsen af data i 2018 er navnet ændret fra PersonaleomsætningsStatistikken til JobskifteStatistikken. Metoden er uændret, og der er alene tale om et navneskifte.

Læs mere om

JOBSKIFTESTATISTIK