KonfliktStatistik

FÅ KONFLIKTER GAV FLERE TABTE ARBEJDSDAGE I 2020

Statistik-Nyt

Året 2020 endte med 130 overenskomststridige arbejdsstandsninger og 8.259 tabte arbejdsdage på DA-området. Det samlede konfliktomfang har dermed været højere end de seneste par år, men dog stadig lavt sammenlignet med tidligere overenskomstår. Det lave konfliktomfang skal ses i lyset af coronapandemien.

I 2020 var der 130 overenskomststridige arbejdsstandsninger, der førte til 8.259 tabte arbejdsdage. Det laveste konfliktomfang i et overenskomstår siden statistikkens start i 1991. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 36,8 personer og var af 1,2 dags varighed. Det var i højere grad få, større konflikter, der stod for det samlede konfliktomfang for året.

 

Få konflikter holder konfliktomfanget oppe

De to hyppigst anvendte konfliktårsager i 2020 var løn og andre betalingsforpligtelser og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Løn og andre betalingsforpligtelser stod for 33 konflikter og resulterede i 3.055 tabte arbejdsdage. Konflikter omkring tillids- og sikkerhedsrepræsentanter ledte til 5 konflikter og 3.009 tabte arbejdsdage. Samlet stod de to konfliktårsager for 29 pct. af antallet af konflikter men for 75 pct. af årets tabte arbejdsdage.

Højt konfliktomfang i årets sidste kvartal

I 4. kvartal 2020 var der 30 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som førte til 5.132 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 64 personer og var af 2 dages varighed. Det var et større konfliktomfang end de andre kvartaler for 2020. Konflikter omkring løn og andre betalingsforpligtelser stod for 15 konflikter og 1.801 tabte arbejdsdage.

 Brug for yderligere information

Du kan:

 

Find mere information om KonfliktStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONFLIKTSTATISTIK